Noen høydepunkter fra TTs historie

Begivenheter i Trondhjems Turistforening gjennom mer enn 125 år

1887     Trondhjems Turistforening (TT) ble stiftet den 16. desember
1888     Startet arbeidet med å opparbeide vei fra Tunga til Fjellseter med en tursti derfra til Gråkallen. Det ble også anlagt tursti fra                 Kobberdammen opp til Gråkallen.
              Tidlige kvarteravtaler i Trollheimen på Vollansetra i Jøldalen,  Boggevoldsetra i Svartådalen og på Storligårdene.
1889     TTs første hytte, Gråkallhytta åpnet. Først som ubetjent hytte, men etter kort tid ble hytta betjent fra juni til september. 

              Solgt til Trondheim kommune i 1920.
             Opparbeidelse av nye turstier videre innover i Bymarka fortsatter
             Arbeidet med å rydde og merke de første rutene i Trollheimen starter opp.
             Nedalshytta: 1889 – første kvarter, 1898 – første hytte, 1903 – andre hytte, 1913 – TT overtar Nedalen gård, 

             1930 –  utvidelse av hytta, 1948/49 – utvidelse av hytta, 1972 – nye Nedalshytta innviet etter oppdemmingen av Nedalen

1890     Trollheimshytta: 1890 – åpnet, 1915 – påbygd, 1952 – ombygd og påbygd, 1989 – ny  selvbetjeningshytte, 

              1993/94 – ombygd og påbygd
1896     TTs hytte på toppen av Storheia åpner denne sommeren. Solgt til bortflytting i 1905.
1897     Storerikvollen: 1897 – første hytte, 1923 – andre hytte, 1938 – utvidelse av hytta, 1954 – utvidelse av hytta, 

             1989 – elektrifisering av hytta, 1994 – ombygging og utvidelse av hytta, 1996 – nytt sjølbetjeningshytte, 

              2002 – nytt kjøkken og resepsjon.
1904     TT mottar Kvitytten i gave. Hytten ble gitt tilbake til giverfamilien en gang på tredvetallet.

1908     Jøldalshytta: 1908 – første hytte (Jølhaugen), 1917 – nåværende hytte, 1963 – påbygging og   ombygging, 

              1990 – ny selvbetjent hytte, 2005 – påbygging, ombygging og elektrifisering til 80            sengeplasser.   
1921     Gjevilvasshytta: 1921 – åpnet, 1950 – påbygd, 1978 – restaurert og ombygd, 1993 – påbygd og          ombygd.
1922     TT passerer 1000 medlemmer
1925     Orkelsjøhytta: 1925 – TT kjøpte hytta, 1926 – hytta utvides, 1936 - hytta utvides, 1977 – hytta  stenges pga forfall og lite                           trafikk, 1983 – restaurering og påbygging.
1927     Hver år siden 1927, med unntak av 1938 og 1940, har TT gir ut årbok. Før dette var det             årsberetninger.
1935     Kårvatn: 1935 – første kvarteravtale inngått, 1984 – ny kvarteravtale inngått for bruk av Målastua,         

             1994 – kvarteret utvidet.
1939     TT passerer 2000 medlemmer
1944     Dindalshytta: 1944 – kvarteravtale inngått, 1961 – Hjalmar Olsen testamenterte hytta med innbo til TT, 1965 – hytta åpnes                  som betjent hytte etter restaurering og utvidelse, 1970 – hytta blir   selvbetjent, 1983 – hytta restaurert, 2003 – nytt kjøkken.                1947     TT passerer 5000 medlemmer
1948     Schulzhytta: 1948 – innviet. Nytt inngangsparti 2010.
              Nordpå: 1948 – TT kjøper Nordpå, 1949 – innvies som betjent hytte med 40 sengeplasser, 1976 –  hytta selges, men                                 overnattingsmulighetene videreføres med kvarteravtale med skiftende eiere.
1949     Kåsa/Bårdsgarden: 1949 – Kåsa åpnet som betjent hytte med 16 sengeplasser, 1977 –  kvarteravtalen overføres til Eldhuset på              Bårdsgarden, 1982 – kvarteret flyttes inn i hovedbygningen    og utvides.
1967     Ramsjøhytta: 1967 – innviet, 1983/84 – refundamentering og utvidelse til dagens standard.
             Sikringshytta Nauståbu ble bygd
1970     Kjølihytta: 1943 – leieavtale med forpakterboligen på Kjøli gruver, drevet som ubetjent og til dels         betjent hytte fram til 1967, 1970 - ny hytte innviet, 1990 – refundamentering og utbedring, 2000 –  ombygging av hytta, ny utedo.
1973     Græslihytta: 1890 – kvarter på Græslivold, 1946 – kvarter på Hilmo, 1973 – Græslihytta åpnes,  1988 – omfundamentering og              ombygging. 
1979     Væktarhaugen: 1979 – kvarteravtale inngås, 1997 – kvarteravtalen overføres til Væktarstua hotell.
             Fjellsportgruppa stiftes 9. januar
1980     Ungdomsgruppa stiftes 4. september
1993     TT passerer 10.000 medlemmer
             Sikringshytta Fiskåhøgda bygges
1998     Barne- og familiekomiteen ble opprettet. Endret navn til Barnas Turlag i 2000.
1999     Veterangruppa ble etablert 16. oktober
2001     Vassendsetra: 2001 – kvartersavtale som selvbetjent hytte, 2005 – anneks innviet.
             Barnas Naturverden: - 2001 kvartersavtale inngått, inkluderer de tre selehusene i området,  Dammtjønna, Hevertjønna og                    Ramssjøen.
             Avisbilaget Sommer-Glede kommer. TT er landets første DNT-forening som utgir tabloide friluftsmagasin som ilegg i avis 
2002   Barnas Turlag Melhus
            Til Topps arrangeres for første gang
             Veggkalenderen Fjell-GLEDE kommer ut for første gang

             Besøksrekord på hyttene: - 23549 overnattinger
2003    Barnas Turlag Oppdal og Surnadal
2005    Barnas Turlag Skaun
             TT tar over driften på Rønningen
             Boka ”Fjellets arvesølv” kommer ut - hyttehistorien
2006    Barnas Turlag Byåsen blir etablert
             Frøya Turlag blir etablert
            TT passerer 15.000 medlemmer
2009   Barnas Turlag Rindal og Åfjord blir etablert
             Sylan er tema i DNTs årbok
2010    Barnas Turlag Malvik, Klæbu og Bjugn blir etablert
             Turruta Expedition Norge på tvers åpner
            TT passerer 18.000 medlemmer
2011    Barnas Turlag Ranheim blir etablert
            Fosen Turlag blir tatt opp som lokallag i TT.
            Topp7 arrangeres for første gang
            TTs historie er årets jubileumsbok " Den lange turen"

2012    Barnas Turlag Selbu blir etablert

TT fyller 125 år

2014    Anlegget på Ramsjøhytta utvides med ny selvbetjent hytte med 12 senger. 

Kvarteravtaler i som nå er avviklet: 

Sylan: Flere gårder i Stugudal, Storelvevold, Evavollen, Jamtvollen, Kvittyten, Gilså hytte, Stordalen, Sunndalen , Kluksdal, Væktarhaugen, Hilmo, Stormoen

Trollheimen: Vollslettet, Viongen, Røsstadseter, Holten , Heimly, Vollansetra og Boggevoldsetra

Orkelsjøen: Fjell-lægret, Borkhussetra og Flåmseter

Den beste kilden for å lese mer om TTs historie er årets jubileumsbok " Den lange turen" og boka Fjellets arvesølv .