Velg topptur etter evne

Fjellet i Midt-Norge byr på nesten uendelige muligheter for store og allsidige naturopplevelser på ski gjennom vinteren. Det er mulig å balansere sikkerhet og utfordringer blant annet ved å velge tur etter evne. Hvor og hvordan du kan ferdes sikkert på ski i fjellet kommer derfor blant annet an på hva du har av kunnskap om og erfaring med vinterfriluftsliv generelt og skred spesielt. Vi har beskrevet hvilket nivå ulike turer og ulike terrengklasser krever av deg og også kommet med forslag til hvordan du kan skaffe deg de nødvendige kunnskapene og erfaringene for hver klasse.


Disse begrepene må du forstå

Vi skiller mellom flakskred og løssnøskred. Flakskredene er farligst av disse og løsner i all hovedsak i terreng over 30 grader. Dette kalles løsneområder og det er dette vi definerer som bratt terreng. Skredene fortsetter ned i slakere eller helt flatt terreng i utløpsområder. Til sammen utgjør løsne- og utløpsområdene skredterreng. Å identifisere begge disse på kartet og i terrenget er en minimumsferdighet du må ha for å ferdes utenfor merka løyper i fjellet på vinteren. En god start er å lese om dette på Snøskredskolen på Varsom.no og en god fortsettelse å ta et skredkurs i DNT. Her finner du aktsomhetskart og bratthetskart på nett, de første viser løsne- og utløpsområder og de andre hvor bratt det er fra 20 grader og oppover. Velg hva du vil se på “Kartlagsliste” i menyen øverst til høyre. Du må også blant annet kunne bruke kart, kompass og GPS slik at du alltid vet hvor du er og i hvilken retning du kan gå trygt også ved dårlig vær og sikt.

Foto: Kristian Østgård/Varsom.no

1: Turer i enkelt terreng krever grunnleggende skredkunnskap

Enkelt terreng er oversiktlig og har bare unntaksvis bratte partier slik at det er mulig helt å unngå løsneområder, bare unntaksvis trenger du å krysse utløpsområder og det finnes få terrengfeller. For de fleste skiløpere i fjellet er dette favoritterrenget som gir utrolig mange muligheter både på fjellski og toppturski. Du må som nevnt over likevel være i stand til å identifisere brattheten rundt deg slik at du kan unngå skredterrenget, kunne lese og forstå skredvarselet og utføre kamaratredning. Anbefalt gruppestørrelse er fra 1 til 16 på tur.

Selv om du ikke har tenkt å bevege deg inn i skredterrenget er det en god vane å sjekke det regionale skredvarselet på Varsom.no, det vil gi deg informasjon om snøforholdene og fjellværet og nyttig kunnskap hvis du senere ønsker å oppsøke mer krevende terreng. Selv her vil det finnes terreng rundt 30 grader som du kan velge å oppsøke. Den grunnleggende skredkunnskapen kan du lære deg gjennom erfaringer på tur med kunnskapsrike skifolk, lese om skred i bøker og på nett og å ta et dagskurs skred eller enda bedre et grunnkurs skred kvalitetssikret av NF - Norsk Fjellsportforum. Et nordisk grunnkurs går vanligvis fra fredag kveld til søndag mens et tilsvarende alpint varer én dag mer med start torsdag kveld. Her ser du noen forslag til turer som går i enkelt terreng.


ENKELT TERRENG
ENKELT TERRENG Foto: Martine Sagen Slåtten/Varsom.no
Anbefalt skredkurs for turer i enkelt terreng: Dagskurs/grunnkurs nordisk i snøskred eller tilsvarende.

2: Turer i utfordrende terreng krever viderekommen skredkunnskap

På det neste nivået finner vi turene i utfordrende terreng. Her får du skredterrenget tettere på deg og flere terrengfeller og du må gjøre aktive valg for å unngå disse. Samtidig kan du også velge å gå eller kjøre bratt, men det forutsetter at du forholder deg også til stabiliteten i snøen gjennom bruk av skredvarselet på varsom.no, ferdselsrådene der og kontinuerlig innhenting av informasjon fra og vurdering av snøen mens du går. Husk uansett at skredvarselet gjelder for en hel region og at det kan være lokale variasjoner som varselet ikke greier å fange opp. For at skredvarselet og ferdselsrådene skal gi mening må du lære deg hva de betyr gjennom snøskredskolen på varsom.no og å gå på skredkurs. Dette vil du få opplæring i på et NF grunnkurs nordisk eller alpint. For å bli enda bedre i å gjøre egne vurderinger kan du også bygge på med NF videregående kurs. Anbefalt gruppestørrelse er fra 2 til 8 på tur.

Turene i UTFORDRENDE TERRENG får du skredterrenget tettere på deg og flere terrengfeller og du må ta aktive valg for å unngå.
Turene i UTFORDRENDE TERRENG får du skredterrenget tettere på deg og flere terrengfeller og du må ta aktive valg for å unngå. Foto: Martine Sagen Slåtten/Varsom.no

Anbefalt skredkurs for turer i utfordrende terreng: Grunnkurs nordisk for toppturutstyr eller alpint. Videregående kurs er relevant både her og i komplekst terreng. 

4 turer i utfordrende terreng

Tydalsnebba (1274 moh.) ved Kårvatn

Tydalsnebba i Vest-Trollheimen er en velkjent topp for mange randonee- og telemarkutøvere. Området rundt fjellgården Kårvatn meget snøstabilt hele vinteren og gården et et godt utgangspunkt for turen til Tydalsnebba. De fleste stopper på ryggen før toppen.

Nonshøa (1532 moh.) i Storlidalen

Etterhvert er dette blitt en populær tur på randoneeski, mest fordi toppen er lett tilgjengelig, uten alt for langt å gå inn til foten av fjellet. Fra Storli tar du sørover, går øst for Gråhaugen og opp Grugguskaret. Sving deretter nordvestover til toppen. Denne turen egner seg for både randonee- og fjellski. 


Ruten (1039 moh.) i Hemne

Ruten ligger akkurat på grensa mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Fra brua like over tregrensa er det staket vintertrasé nesten hele veien opp. Fra toppen er det storslått utsikt mot Trollheimen. Følg samme trasé ned som opp.

Storbekkhøa (1504 moh.) i Storlidalen

Gå fra Storli opp langs østsida av Vetlbekken, kryss så over Storbekkdalen like over skoggrensa, og videre langs vestryggen av dalen opp til toppen. Ned kan du ta sammen vei (randoneeski/fjellski) eller ned om Lontjønna (fjellski).3: Turer i komplekst terreng krever avansert skredkunnskap

Den tredje og mest krevende terrengklassen kalles komplekst terreng. Her er terrenget både bratt og uoversiktlig med mange terrengfeller og få eller ingen trygge områder utenfor skredterreng. Her tar du også utgangspunkt i skredvarselet og ferdselsrådene på varsom.no, samtidig må du være i stand til å gjøre utfordrende, selvstendige vurderinger av skredfaren der du er og dit du skal. I tillegg vil det kreve mye av alle som er med på turen både når det gjelder terrengforståelse, skiteknikk og ikke minst hvordan dere kommuniserer og tar avgjørelser. Du må altså ha gått veien via å lære deg skred- og skifaget i enklere terrengklasser før du nærmer deg komplekst terreng. Vi anbefaler at du før du legger turen i komplekst terreng som et minimum har gjennomført NF videregående kurs eller helst NF metodekurs og skaffet deg mye erfaring i mindre krevende terreng enn dette. Anbefalt gruppestørrelse er fra 2 til 4 på tur. Vi har ingen turer å anbefale i denne terrengklassen fordi vi tror at når du har nok kunnskap og erfaring for dette terrenget, vil du også være i stand til å finne og vurdere disse turene selv.


I KOMPLEKST TERRENG er terrenget både bratt og uoversiktlig med mange terrengfeller og få eller ingen trygge områder.
I KOMPLEKST TERRENG er terrenget både bratt og uoversiktlig med mange terrengfeller og få eller ingen trygge områder. Foto: Martine Sagen Slåtten/Varsom.no


NYTTIGE TIPS 
1)
Delta på  ett av våre skredkurs og få opplæring. Sjekk ut dette HER
2) Sjekk skredvarselet på www.varsom.no
3) Planlegg turen nøye, bruk bratthetskart NVE/Varsom eller NGI
4) Gå gjennom Snøskredskolen


ANDRE  TYPER  TUR  DU  KAN  LIKE:

HYTTETURER

Vi har funnet fram til fire fine turer du kan gå på vei til ei av turisthyttene, med forslag til hva å gjøre men du er der.

Opplegg som tar deg med på fantastiske turer rundt i Midt-Norges natur i løpet av flere dager, med turisthyttene som start- og slutt-punkt for hver etappe.

I påskesesongen er turisthyttene betjente og klare til å ta i mot deg som gjest, enten du tar dagsturer i området eller ønsker å gå lengre skiturer fra hytte til hytte.