Til Topps På Svarthetta Og Trollhetta

Til Svarthetta

Følg stien mot Gjevilvasshytta til Skrikhøa. Ta over Kjølen og opp den sørligste av utløperne mot nordvest opp til topplatået. Dette er også en vanlig vinteroppgang, men uten ski. Nordover til varden. Vid utsikt framover Nerskogen og vestover til de indre deler av Trollheimen. Vest for toppen mot stupet ligger et område med rikt planteliv. Tilbaketuren går nordover ryggen, østover ned i Sandtjønndalen og utfor snøfonna langs bekken fra Sandtjønna. Skrå mot nordøst ned på ruta fra Trollheimshytta. Vinters tid bør tilbaketuren tas samme veg som turen opp.

Detaljert turbeskrivelse med kart og bilder finner du på ut.no.

Til Trollhetta

Følg merkinga opp over Langfjellet og opp til østtoppen. Østtoppen er også vintertopp. Vinterturen bør tas om Åkerdalen og det slake daldraget derfra og opp til Langfjellet. Nedtur samme vei. Flott utsikt utover dalen på tilbaketuren langs Langfjellkanten. Vardinga mot Trollheimshytta fortsetter bratt over de to andre og høyere toppene.

Reise

Korteste adkomst er med bil på bomvei til parkeringsplassen på Kleva (Jølhaugen). Herfra er det 4 km langs seterveg til hytta. Alternativ adkomst via bomveg til Heldalsætrin/Rishaugsetrene på Nerskogen, herfra er det 6 km på merket sti til hytta. Passende start- og sluttsteder for turer til Jøldalen er også Resvatnet (ikke merket).