Styret I TT

Navn Rolle E-post Telefon
Kjell Fordal Styreleder @epost.no 905 41 672 
Kristian Onarheim Styremedlem @epost.no 976 54 244
Elise Farstad Djupedal Styremedlem @epost.no 416 96 987
May Eli Vatn Kristiansen Styremedlem @epost.no 482 74 041
Jorunn Husby Styremedlem @epost.no 908 83 210
Bjørn-Ovin Wivestad Styremedlem @epost.no 918 58 382
Roger Monsø Styremedlem @epost.no 913 56 845
Bodil Andersen Styremedlem @epost.no 957 76 823