Rutedugnad               

Vedlikehold av Trondhjems Turistforenings ruter i fjellet og nærområdene er et kontinuerlig arbeid av mange hender. Eksempler på oppgaver som utføres er varding, rødmerking,rydding, merking, planklegging, og steinsetting av turstiene. Selv om oppgavene varierer fra rutedugnad til rutedugnad, har alle til felles at de ledes av en dugnadsleder/ruteansvarlig og du vil få grundig opplæring.

Bli med  på rutedugnader i fjellet

En rutedugnad i fjellet byr på naturopplevelser helt utenom det vanlige, der du får mulighet til å utføre en rekke spennende aktiviteter sammen med andre. Alt fra klopplegging og brobygging til merking av gamle og nye ruter.

Når du deltar på organiserte dugnader i fjellet, bor og spiser du gratis på hyttene hvor dugnaden er organisert ut i fra. Transport vil bli organisert og kjøregodtgjørelse dekkes hvis egen bil brukes som fellestransport.

Årets fellesdugnader er nå gjennomført.
Mange rutedugnader for 2020 er planlagt og disse legges ut på disse sidene rundt påsketider.

Velkommen på rutedugnader i 2020.

Bli ruteansvarlig i fjellet

Dette er aktiviteten for deg som ønsker å ha ansvaret for en spesifikk trasè i fjellet; som ruteansvarlig er det din oppgave å sørge for at ruten er tilstrekkelig merket og tilrettelagt for ferdsel av fjellvandrere. Forholdet man får til naturen som ruteansvarlig er ubeskrivelig.

Som ruteansvarlig bør du ila året gå over din rute min 2 ganger. Første gang så snart snøen forsvinner og en gang ila tidlig høst. Alt utstyr som du trenger til dette arbeidet får du av turistforeningen. Du bor og spiser gratis på de hyttene som ruta din går mellom. Kjøregodtgjørelse utbetales.

Pr dags dato er det ingen ruter ledig som ruteansvarlig i Sylan og Trollheimen 

Bli ruteansvarlig for nærturer

Dette er aktiviteten for deg som ønsker å ha ansvaret or en spesifikk trasè i ditt nærområdet; som ruteansvarlig er det din oppgave å sørge for at ruten er tilstrekkelig merket og tilrettelagt for ferdsel av turgåere i nærmiljøet ditt.

Ønsker du ansvar for Ranheimsrunden eller Forsvarsrunden, ta kontakt med undertegnede

Ingen kommende aktiviteter.

Er dette noe for deg? Ta kontakt med Per Gunnar Østeraas, ruteansvarlig i TT, 

e-post: per.gunnar.osteraas@dnt.no

mob: 92 400 631