Rutedugnad               

Vedlikehold av Trondhjems Turistforenings ruter i fjellet og nærområdene er et kontinuerlig arbeid av mange hender. Eksempler på oppgaver som utføres er varding, rødmerking,rydding, merking, planklegging, og steinsetting av turstiene. Selv om oppgavene varierer fra rutedugnad til rutedugnad, har alle til felles at de ledes av en dugnadsleder/ruteansvarlig og du vil få grundig opplæring.

Bli med  på rutedugnader i fjellet

En rutedugnad i fjellet byr på naturopplevelser helt utenom det vanlige, der du får mulighet til å utføre en rekke spennende aktiviteter sammen med andre. Alt fra klopplegging og brobygging til merking av gamle og nye ruter.

Når du deltar på organiserte dugnader i fjellet, bor og spiser du gratis på hyttene hvor dugnaden er organisert ut i fra. Transport vil bli organisert og kjøregodtgjørelse dekkes hvis egen bil brukes som fellestransport.

Rutedugnader for sommeren 2022 er listet under.

Flere vil bli lagt ut senere.

Bli ruteansvarlig i fjellet

Dette er aktiviteten for deg som ønsker å ha ansvaret for en spesifikk trasè i fjellet; som ruteansvarlig er det din oppgave å sørge for at ruten er tilstrekkelig merket og tilrettelagt for ferdsel av fjellvandrere. Forholdet man får til naturen som ruteansvarlig er ubeskrivelig.

Som ruteansvarlig skal du gå over din rute 1-2 ganger i året, avhengig av rutas lengde. Viktige gjøremål er oppfriskning av rødmerking og rydding av småvegetasjon. Opplæring og utstyr som du trenger til dette arbeidet får du av turistforeningen.
Du bor og spiser gratis på de hyttene som ruta din går mellom. Kjøregodtgjørelse utbetales.

Det er for tiden ingen ledige ruter, men ønsker du å bidra, ta kontakt så finner vi en løsning.

Er du interessert, ta kontakt med Per Gunnar.

Bli ruteansvarlig for nærturer

Dette er aktiviteten for deg som ønsker å ha ansvaret or en spesifikk trasè i ditt nærområdet.
Som ruteansvarlig er det din oppgave å melde i fra om ruten er tilstrekkelig merket og tilrettelagt for ferdsel av turgåere i nærmiljøet ditt.

For øyeblikket har vi ruteansvarlige på alle våre nærturer.

I løpet av 2022 vil det bli etablert 2 nye runder på Strinda og Nardo/Risvollan.

Beskrivelse av rundene finner du på:

www.nærtur.no

Er dette noe for deg? Ta kontakt med Per Gunnar Østeraas, ruteansvarlig i TT, 

e-post: per.gunnar.osteraas@dnt.no

mob: 92 400 631