"Turgruppa  til  Topps" - en arena for inkludering og Friluftsliv

Foto: Natalia Korotaeva

I "Turgruppa Til Topps" kan nyankomne til Norge møte noen som har vokst opp her til sosialt felleskap på turer i Bymarka og Trondheims øvrige nærområder. Fokuset er inkludering og språktrening, i kombinasjon med å gå på tur sammen. Friluftsliv er en god inkluderingsarena og et ledd i god folkehelse. Turgruppa gir også mulighet å bli kjent med den norske turtradisjonen.


Prosjektet er et samarbeid mellom Trondhjems Turistforening (TT), Trondheim Røde KorsLøkkan Frivilligsentral, TROVO (Trondheim Voksenopplæring) og OPAL (oppfølging og kvalifisering i omsorgsenheten i Trondheim kommune). 


Har du lyst å være med som frivillig?
I løpet av året er det ca. 20 turer, inkludert noen overnattingsturer i marka, og en fjelltur en gang i året. Dagsturene varer ca. 4 timer, vekselvis lørdag eller søndag. Din rolle som frivillig er enten som turleder eller som "turvenn" som viser åpenhet og vennlighet. 

Meld din interesse på: tt@dnt.no

«TURGRUPPA TIL TOPPS» er:

 • En trygg møteplass
 • Inkludering og språktrening
 • Fysisk aktivitet og naturforståelse
 • Et sted for å øke gjensidig kulturforståelse
 • Et sted å øke forståelse for regler og krav

TRENINGSTURER

 • Legges til nærmiljøet i Trondheim. 
 • Start- og sluttpunkt er tilgjengelige med offentlig transport. 
 • Varighet ca. 4 timer inkludert lunsj-stopp.
 • Vekselvis lørdag og søndag for å ta hensyn til religiøse helligdager.
 • Gjennomsnittlig deltar 35 personer pr treningstur. 
 • 20 turer i løpet av året. I tillegg "Kom deg ut-dagen" om høsten og julegran-tenning ved Rønningen gård.
 • 150 - 200 enkeltpersoner deltar i "Turgruppa Til Topps" i løpet av en sesong.