Inkluderings-Turgruppa  til  Topps

Foto: Hanne Paltiel
Turgruppa til Topps er et samarbeid mellom Trondhjems Turistforening (TT), Trondheim Røde Kors og Løkkan Frivilligsentral. Her møtes de som er nyankomne til Norge, og andre som har bodd her hele sitt liv, til turer i Bymarka, eller Trondheims nærområder. Fokuset er på inkludering og språklæring, i kombinasjon med å gå tur sammen.  Friluftsliv er en god inkluderingsarena og et ledd i god folkehelse. Turgruppa gir også mulighet å bli kjent med den norske turtradisjonen.

Har du lyst å være med som frivillig?
I perioden januar til juni er det ca.10 turer. Turene varer ca.4 timer, vekselvis lørdag eller søndag. Din rolle som frivillig er enten som turleder eller som "turvenn" som viser åpenhet og vennlighet. 

Meld din interesse på: tt@dnt.no