Bli med på hyttedugnad

Vedlikeholdet av Trondhjems Turistforenings hytter i Trollheimen og Sylan er et kontinuerlig arbeid av mange hender. Å bli med på en hyttedugnad er din mulighet til å være med på dette spennende arbeidet i fantastiske omgivelser. Eksempler på oppgavene som utføres er maling, snekring, og tilsyn. Selv om oppgavene vil variere fra hyttedugnad til hyttedugnad, har alle til felles at de ledes av en dugnadsleder, og at du vil få grundig opplæring.

Vedlikehold

Våre hytter i Trollheimen og Sylan trenger regelmessig vedlikehold både ut- og innvendig. Når du blir med på en vedlikeholdsdugnad i regi av Trondhjems Turistforening gir vi deg nødvendig opplæring, samt muligheten til å bidra til å ivareta vår unike hyttepark. Du vil også knytte kontakt med andre, samt ta del i det unike sosiale fellessakpet som oppstår på våre dugnader. Om du vil bidra til å opprettholde den  standarden på TTs hytter, kontakt harald@tt.no.

Kompetanse

Ut over de tradisjonelle dugnadene, har vi jevnlig behov for deg med mer spesifikk fagkompetanse innenfor områdene elektro, malerfaget, rørlegger, tømrer, og andre fagområder knyttet til vår drift. Her vil du kunne bidra med din fagkompetanse i unike omgivelser, samtidig som du vil bidra for felleskapet.

Av eksempler kan nevnes montering av solcelleanlegg, legging av gulvbelegg, kontroll av kjøleaggregater, taktekking, ol
Ønsker du å bidra med din unike fagkompetanse ta kontakt i dag.

Kontaktinformasjon

Eskil Folstad

Tlf. 992 35 377

Eskil@tt.no

Kommende dugnader

Ingen kommende aktiviteter.