Toppturer  HELT  PÅ  GRENSEN

Nedalshytta er en flott base for dagsturer til topper i Sylmassivet. Fra hytta er det merka ruter til både Storsylen og Storsola som er de mest populære toppturmålene fra norsk side.


DAG 1: STORSYLEN

20 km t/r, 1000 høydemeter
Storsylen er Sør-Norges høyeste grensefjell og den mest besøkte toppen i Sylan både fra norsk og svensk side. Toppen, som så vidt er norsk, reiser seg majestetisk 1762 meter til vers og er omkranset av høye svenske fjell. Turen er krevende og du må regne med å bruke mellom 8 og 9 timer tur retur i ren gangtid. Du har størst sjanse for å få audiens på toppen fra juli til september.

Turen

Nedalshytta i Tydal er en flott base om man skal bestige Storsylen eller noen av de andre spennende fjellene i Sylmassivet. I det du kommer opp skråningen bak Nedalshytta får du øye på Sylmassivet. Stien inn til Syltjønna går gjennom åpent og flatt terreng. Når du runder den siste slake ryggen på lettgått sti rett før Syltjønna, kommer Syltoppen til syne. Toppryggen reiser seg høyt og fritt vel 700 meter over botnen ved Syltjønna.

Stien kommer opp på Sylryggen i et sadelparti hvor du får rikelig belønning for strevet. Ryggen er ca 20-30 meter bred og mot svensk side luftig med stup på noen hundre meter ned mot Sylbreen. Den siste etappen langs ryggen opp til toppunktet er best egnet for høgdesterke personer ettersom stien går over smale og luftige partier. På godværsdager er det godt besøk både av nordmenn og svensker. Retur samme vei som du kom opp eller over Nordsylen.

For mer detaljert rutebeskrivelse med bilder og inntegnet kart besøk ut.no.DAG 2: STORSOLA

17 km t/r, 930 høydemeter
Toppturen til Storsola er kortere enn turen til Storsylen. Toppen er litt lavere, 1711 moh. men utsikten er vel så praktfull, mot resten av Sylmassivet med Storsylen og helt fri mot vest og sør. Storsola utgjør grenserøys 155A på riksgrensa. Fortsetter du videre en knapp kilometer inn på svensk side kommer du til tvillingtoppen Templet, 1728 moh.

Turen

Følg ruta fra Nedalshytta mot Sylstationen og Ekorrdörren til du er nesten framme ved riksgrensen til Sverige. Herfra er det ikke merket rute. Følg så den sørvestlige ryggen opp mot Storsola, dels bratt, opp til den laveste av toppene på 1711 moh. som utgjør grenserøys 155A på riksgrensa. Den høgste toppen er 1728 moh. og ligger en knapp kilometer inne på svensk side. Hit er det en smal og luftig passasje. Denne turen er vel så fin som turen til Storsylen selv om den ikke er like lang. Utsikten er spektakulær inn mot Sylmassivet og Storsylen.

For mer detaljert rutebeskrivelse med bilder og inntegnet kart besøk ut.no.ADKOMST

Buss fra Trondheim/Stjørdal til Stugudalen. Med bil etter E6 til Stjørdal, Fv 705 til Stugudalen, anleggsvei fram til hytta.ANDRE  TOPPTURER  DU  OGSÅ  KAN  LIKE: