Merking  og  skilting  av  nærturer  i  Trondheim

Trondheim kommune og Trondhjems Turistforening har gått sammen om å merke og skilte 10 nærturer der folk bor. De 8 turene som er ferdige til nå er beskrevet på nærtur.no. Her vil du også finne et interaktivt kart som viser hvor du står i forhold til nærturen, hvordan skiltene ser ut, og hvor det finnes informasjonstavler.

Mange av oss går på tur i nærområdet, og i Trondheim er det flere skjulte ”turperler”. Å løfte fram disse turrundene slik at flere kan benytte seg av dem er hovedmålet i prosjektet ”Nærturer der du bor”, der Trondheim kommune og TT samarbeider om skilting og merking av nærturer.

Undersøkelser viser at folk gjerne ønsker å være mer aktive, og det er friluftsliv de ønsker å bedrive. Å spre friluftslivsaktiviteter fra fjellet og marka inn i byen er både helsebringende og tidsbesparende. Kanskje nettopp det vi trenger i en ellers travel hverdag!

I byen vår har vi et rikt dyre- og fugleliv, vi har flotte friområder og utsikt til både fjord og fjell. En turrunde i nærområdet vil ofte by på friområder og utsiktspunkter, i tillegg kanskje også et kulturminne eller severdighet?

Bynære rundturer

I nærturprosjektet er det nå merket og skiltet 8 av i alt 10 nærturer i områder hvor folk i Trondheim bor, langs eksisterende gangforbindelser i bebyggelsen. Det er lagt vekt på at nærturene legges langs traseer som er tilgjengelige for folk flest. Prosjektet skal ikke opparbeide nye stiforbindelser, men heller etablere god informasjon, merking og skilting.

nærtur.no finner du også informasjon om nærturer som er under utvikling, informasjon om universelt utformede runder som er spesielt fine for mennesker med nedsatt funksjonsevne og generell informasjon om bakgrunnen for prosjektet.

Preparerte skiløyper I Trondheimsmarka

Nyheter og oppdateringer om skiløypene i Trondheim legges ut på Facebook (Idrett, park og friluftsliv i Trondheim). På skisporet.no kan du holde deg oppdatert på hvor det er nypreparerte skiløyper i Trondheims-området.

Tilrettelegging for gående på skuldra av skiløypa.

Disse turene er ferdig merket:
1. Midtbyrunden
2. Saupstadrunden
3. Forsvarsrunden
4. Ranheimsrunden
5. Tillerrunden
6. Leirfossrunden
7. Sentrumsrunden i Klæbu
8. Havsteinrunden

Disse turene merkes i 2022:
9. Snaustrindarunden
10. Nardorunden


Turmuligheter i marka uten ski

Ønsker du å gå vinterturer til fots er det tilrettelagt for det også.

Bymarka og Leinstrandmarka

• Lian – Fjellseter
• Diket P-plass på Vådan – Storfurua ved
   Skjelbreia – Stykket – Diket
• Haukvatnet
• Nilsbyen – Vådan – Frøset – Granåsen
• Smistad – Rønningen
• Ringvål – Vellikvatnet

I tillegg blir traseen Strandlinja fra Kaptein Roosens vei og videre Driftsveien opp til Tømmerdalstorget maskin-tråkket for gående og syklende. Deler av denne er sammenfallende med skiløypa som vil bli lagt ut med ekstra bredde. Gående og syklende henstilles til å gå på vestsida (mot Trolla) av skiløypa.


Den brøytede veien fra Smistad til Rønningen gård er ypperlig for fotturer og trilleturer.
Den brøytede veien fra Smistad til Rønningen gård er ypperlig for fotturer og trilleturer. Foto: Maria Holo Leikarnes

Strindamarka og Lade

• Bekken – Estenstadhytta
• Ladestien fra Østmarkneset til Ringvebukta (Sponhuset)

I tillegg blir skiløypetraseen Kvernhusflata - Styggdalen - Månen - Estenstadhytta - Stokkanhaugen lagt ut med ekstra skulderbredde for gående og syklende. Fot-trafikken gjøres på yttersida av skisporene. Gående og syklende henstilles til å bruke høyre side når de går opp Styggdalen (sør- og østsida).


Les flere turtips:

Skrevet av Henrik Lerdahl 20. april 2022