Flytekonkurranse

Foto: Adrian Vindedal

I dette eksperimentet kombinerer vi det å sortere med fysiske egenskaper som tyngde og volum samt Arkimedes lov: «en gjenstand som er i vann fortrenger en viss mengde vann. Oppdrifta til gjenstanden er lik tyngden av vannmengden som er fortrengt». 

Du trenger:

  • Vann (i form av en dyp bekk eller et vatn)
  • Varierende objekter dere finner i naturen (disse kan samles på i løpet av en hel dag)
  • En klump modell leire

Gjennomføring:

Gjennomføres konkurransen p et område med mye forskjellige gjenstander (kongler, blader, steiner, kvister osv). del deltakerne inn i lag. Første laget som mener de har funnet 5 ting som flyet og 5 ting som synker vinner.  I et område med få ting som flyter, kan man enten samle på vei til vannet, eller minke antallet.

Regler: Gjenstander av samme materialer teller som 1 gjenstand à de kan ikke komme med 5 pinner som flyter og 5 stein som synker).  Pluss poeng for de lagene som klarer å finne 2 like gjenstander der en flyt og en synker; (eks en tett pinne og lett pinne).

Undring:

Utfordre deltakerne med spørsmål som:

  • Hvordan kan en liten stein synke, mens en stor og tung båt flyter?
  • Hvorfor flyter noen pinner mens andre synker (om dere finner en synke pinne)
Foto: Henrik Schaanning

Forklaring/hva skjer:

Utformingen på objektet er stikkordet her. En klump med modelleire synker (vis), mens hvis vi endrer formen til en hul båt kan, kan vi få klumpen til å flyte fordi den tar større plass i vannet (uten at tyngden/vekten blir endret), den skyver derfor unna mer vann, noe som øker oppdriften, jamfør Arkimedes lov.

Skrevet av Anne Wagner 21. mars 2021