Badehettagåta

Foto: Kristin Langmyr Samdal

En demonstrasjon av vannkraft

Du trenger:

  • 1 stk Badehette av lateks
  • 1 stk regnponcho
  • 1 stk deltaker som ønsker å bli dynket i vann for vitenskapets skyld
  • En benk/stein/skrent


Slik Gjør du:

  1. Fyll opp badehetta med vann. Diskuter hvor mye vann deltakerne tror at skal til-
  2. Den som slipper badehetta stiller seg på en stein/skrent. Alternativt setter den som skal få badehetta over hodet seg på en stol/lav stein. Det skal ca være 1 m høydeforskjell.
  3. slipp
  4. Hvis du treffer rett sitter badehetta som støpt, hvis ikke prøv igjen!

Hva skjer?

Ting (blant annet vann) faller til jorden grunnet gravitasjonskraften.

Vann som faller (trekkes ned mot jorden av tyngdekraften), inneholder bevegelsesenergi som vi kan omdanne til elektriskenergi. Det er dette våre mange vannkraftverk utnytter. Grunnet våre mange høye fjell om mange vassdrag er vi i Norge så heldige at vi har mange vannkraftverk.

Jorda trekker på vannet i badehetta, men på vei ned må det forbi et hode. Når badehetta treffer hodet blir det en bulk opp i den, men vannet vil fortsette å falle nedover i en ring rundt bulken. På denne måten trekkes resten av badehetta nedover hodet.

I dette eksperimentet brukte vi bevegelsesenergien vannet til å ta på badehetta. I vannkraftverk brukes energien ti lå drive en turbin som omdanner bevegelsesenergien til elektriskenergi.

Skrevet av Anne van der Wijst 10. september 2020