10 nærturer i Trondheim

De 8 første av 10 merkede turrunder i Trondheim er ferdige. Om litt skal de siste også være klar for byens innbyggere. Turene skal ligge i nærheten av der man bor slik at de stimulerer til hverdagsaktiviteten. I tillegg finner man informasjonstavler som skal berike turen med opplysning og steder av historisk interesse langs rundturen. Det er Trondheim kommune og Trondhjems Turistforening som står bak turtilbudet.

10 nærturer i Trondheim
10 nærturrundene skal være geografisk jevnt fordelt i Trondheim og ligger nært der folk bor. Det skal være enkelt og greit å komme seg ut på nærtur! Rundene varierer fra i 3,3 kilometer til i overkant av 7 kilometers lengde. Hensikten med dette er å motivere flere til å komme seg ut på tur i hverdagen. Det er et godt folkehelsetiltak. Forskning viser at det det å gå på tur er den aktiviteten flest foretrekker som fysisk aktivitet i hverdagen. Da er det viktig at det er enkelt å komme seg ut der hvor man bor.

Derfor er godt merkede runder med god skilting viktig for at det skal være enkelt og trygt å finne frem. Turene skal ligge i nærheten av der man bor slik at de stimulerer til hverdagsaktiviteten. I tillegg finner man informasjonstavler som skal berike turen med opplysning og steder av historisk interesse langs rundturen. Turene har fått en egen nettside med beskriver og kart over alle rundene. Les mer på: www.nærtur.no

Ferdigstilte turrunder:
1. Midtbyrunden
2. Saupstadrunden
3. Forsvarsrunden
4. Ranheimsrunden
5. Tillerrunden
6. Leirfossrunden
7. Sentrumsrunden i Klæbu 
8. Havsteinrunden

Kommende rundturer:
9. Nardorunden
10. Strindarunden

Rundene har opplysnings-tavler med informasjon om turen og opplysninger om steder med historisk interesse.

Alle turene er merket med denne type skilt. 

Skrevet av Jonny Remmereit 20. september 2021