Sangbingo

Gi turen en ekstra dimmensjon ved å legge inn morsomme pauser. Denne leken krever mange deltakere.

To og to deltakere går sammen og blir enige om en sang. De velger en strofe hver. For eksempel «Jeg gikk en tur på stien» og «og søkte sko - gens ro». To deltakere er motspillere, alle de andre er parvise lottobrikker.

Spillerne skal samle flest mulig «stikk», det vil si finne de to brikkene som hør - er sammen. (Altså de som har samme sang.) «Brikkene» blander seg og setter seg på bakken/ i sofaen hulter til bulter. Spilleren klapser en brikke på hodet. Denne reiser seg og synger sin strofe. Spilleren klaps - er en ny på hodet, og denne synger sin strofe. Er det forskjellig sang på de to brikkene, setter de seg ned igjen, og det er den andre spilleren sin tur.

Er det samme sang går de to «brikkene» sammen til et avtalt punkt (en stein, et tre ol), og samme spiller kan gjøre et nytt forsøk på å finne flere «stikk».

NB!

Det er viktig at deltakerne velger sanger som er så vanlige at alle kan dem.

VARIANTER

Finn to og to like ting som parene gjemmer bakom ryggen.

Land og hovedsteder

Filmer og hovedrollefiguren

Skrevet av Anne van der Wijst 28. februar 2020