"Nye" Kvistingstien er klar til Topp7

Nå kan du gå tørrskodd på Kvistingstien mellom Grønlia og Storheia.
Nå kan du gå tørrskodd på Kvistingstien mellom Grønlia og Storheia. Foto: Asgeir Våg

Kvistingstien er en av de eldste turstiene i Bymarka, anlagt av TT så tidlig som i 1890-årene. Fra starten av var dette en svært populær sti og en av hovedpulsårene som binder de nordlige og sørlige delene av marka sammen.  Kvistingstien, som er en del av den lengste Topp7-løypa, har de siste ukene blitt oppgradert med planklagte myrer, steinsatte partier og bru over bekker. Forhåpenligvis vil dette bidra til å løfte  denne flotte traseen tilbake til gamle høyder.

På gamle TT-stier

Kvistingstien går fra Grønlia opp Skjellbreidalen til Kvistingen og videre på vestsida av vatnet til den møter Storheistien ved oppstigningen til toppen av Storheia. Stien ble anlagt av TT i 1890-årene som en av de første turstiene i Bymarka. Med til historen hører det at planen først var å legge en sti fra Storheia ned til Marka, men eieren av plassen satte seg i mot dette. Stien ble derfor i stedet lagt til Grønlia. I denne pionertida var dugnad et ukjent begrep i foreningen så arbeidet ble utført med leid hjelp og finansiert ved hjelp av pengegaver, blant annet fra Trondhjems Brændevinssamlag. Stien ble uansett stødig og fin å gå på og regningen var også relativt edruelig; arbeidet ble gjort til en kostnad på kr. 160,-.

Oppgradering av Kvistingstien

De senere årene har Kvistingstien blitt lite brukt, hovedsakelig fordi den har vært nedslitt med mange våte partier. Etter at traseen ble en del av Topp7-løypa ble behovet for utbedring prekær. Det er derfor gjort en omfattende oppgradering av Kvistingstien den siste tida. Våte partier i myrlendt terreng er planklagt og bruer er bygd over bekker. Det er Trondheim kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og TT som står bak prosjektet. I følge Helge Grenne, friluftsforvalter i Trondheim kommune, er dette arbeidet en del av et større prosjekt der totalt seks kilometer sti ved Storheia og Grønlia skal utbedres. -Vår ambisjon er å lage et «forbildeprosjekt», sier Grenne. -Dette gir en gylden mulighet til å teste ut forskjellige metoder for tilrettelegging; klopplegging, kavllegging og steinsetting. Erfaringene vil danne et godt utgangspunkt for å gi seg i kast med nye stiprosjekter i framtida.

Kvistingstien går fra Grønlia opp Skjellbreidalen til Storheia. Foto: Asgeir Våg

Noen steder er det bygd bru over bekker. Foto: Asgeir Våg

En dyktig gjeng fra Trondheim Bydrift har sammen med frivillige fra TT de siste ukene stått på for å gjøre Kvistingstien klar til Topp7. Foto: Torunn Haugrønning

Langs vestsida av Kvistingen er de våte partiene kavllagt, dvs. rundstokker lagt tett i tett på tvers av stien. Foto: Asgeir Våg

Topp7 arrangeres søndag 12. juni. Den lengste løypevarianten følger Kvistingstien fra Grønlia til Storheia.

Du kan melde deg på Topp7 HER

Skrevet av Asgeir Våg 7. juni 2016