Bli frivillig i år

Hele tilbudet til TT drives av frivillige. Bl.a. skal 1000 km med merkede stier etterses og vedlikeholdes av våre ressurspersoner.
Hele tilbudet til TT drives av frivillige. Bl.a. skal 1000 km med merkede stier etterses og vedlikeholdes av våre ressurspersoner.

2022 er frivillighetens år. Det er en fin anledning til å trekke fram den enorme frivillige innsatsen som ligger bak det omfattende kultur- og aktivitetstilbudet som organisasjonene i Norge står for.  

Trondhjems Turistforening er Midt-Norges største friluftslivsorganisasjon, og våre ressurspersoner bidrar med mer enn 35 000 timer frivillig innsats hvert år. Over 1000 km med merkede stier skal etterses og vedlikeholdes. 18 turisthytter skal holdes i topp stand. Frivillige planlegger og leder 400 store og små arrangementer. De tar bilder og skriver tekster. Styret i foreningen, og de som driver lokale lag og turgrupper, er også frivillige. Dyktige og energiske mennesker som legger stor innsats i arbeidet med å skape friluftslivsopplevelser for over 60 000 mennesker i vår region årlig.  


Alle turer, kurs og aktiviteter drives av frivillige med god opplæring og kompetanse.
Alle turer, kurs og aktiviteter drives av frivillige med god opplæring og kompetanse.
De frivillige bidrar med mer enn 35.000 timer med dugnad i foreningen.
De frivillige bidrar med mer enn 35.000 timer med dugnad i foreningen.

Noen hevder at oppslutningen om frivillig arbeid er svakere enn før. Det er ikke vår erfaring. Vårt inntrykk er at mange ønsker å bidra, og at det heller er en økende trend. Vi har spurt mange om grunnen til at de bidrar. Svaret er ofte at det gir mening å være med å skape noe bra for andre. Mange trekker også fram det sosiale. Hvis du er med på frivillig arbeid treffer du andre spennende mennesker med samme interesser. Det å arbeide mot et felles mål er en fin måte å være sammen på.  

De som er frivillige hos oss gjør det for sin egen glede og for å bidra til at flere kommer seg ut på tur. Andre bidrar med å betale medlemskapet, det er en viktig støtte slik at vi kan drive det frivillige arbeidet. Det koster penger å bygge ei bru selv om det gjøres av frivillige. Men på dugnad får vi mye ut av hver krone.


For å gjøre det enkelt og trivelig å være frivillig har TT en administrasjon som legger til rette og sørger for at tryggheten og kravene til gode systemer er på plass. På den måten kan frivillige konsentrere seg om å gjøre de oppgavene de liker best. Det krever likevel mye kompetanse for å gjøre en skikkelig jobb, derfor arrangerer foreningen kurs for frivillige i organisasjonskunnskap, friluftsliv, førstehjelp og turledelse. Mange får opplæring i bruk av påmeldingssystemer og informasjonskanaler. Sikkerhet har også stort fokus i denne opplæringen for å gjøre aktivitetene så trygge som mulig for deltakerne.  

Her kan du lese mer om hva du kan delta på som frivillig i TT:  TT.no/frivillig.  


Vi gleder oss til å bruke 2022 til å sette ekstra pris på våre frivillige, og til å gjøre mye for å gjøre det enda mer meningsfylt å delta som frivillig. Her presentere vi våre aktiviteter for de frivillige. Vi håper det kan inspirere deg til å delta, og kanskje også til å bli med som frivillig.

Vel møtt på tur! 


Kjell Fordal  
Styreleder i Trondhjems Turistforening 
og frivillig

Kjell Fordal er både styreleder og frivillig i TT
Kjell Fordal er både styreleder og frivillig i TT


Skrevet av Kjell Fordal 26. januar 2022