Milliongave  fra Tore Tvete til TT

Dette er en gave til alle som liker å gå på tur. Det er med glede og stor ydmykhet vi nå mottar denne betydelige testamentariske gaven, sier styreleder i Trondhjems Turistforening, Kjell Fordal.

Tore Tvete brant for friluftsliv, og var flere ganger i kontakt med TT for å uttrykke et sterkt engasjement i spørsmål om tilrettelegging og naturvern. Engasjementet førte til at han ønsket å bidra med støtte til turistforeningens arbeid. Tore Tvetes Stiftelse er etablert med representanter fra familien for å sikre at midlene brukes etter Tore Tvetes ønske.

- Midlene skal først og fremst brukes til nye bygg og rehabilitering av våre eksisterende hytteanlegg. Dette vil være svært verdifulle bidrag som kan muliggjøre viktige prosjekter for at våre tradisjonsrike hytter i Trøndelag kan få nødvendige løft i årene framover. På den måten kan våre hytter også for framtidige generasjoner framstå som attraktive og opplevelsesrike. Midlene vil også gjøre det mulig å supplere rutenettet med noen nye hytter eller andre tiltak som for eksempel gapahuker. Tiltak som bidrar til å skape friluftslivsglede for barn og ungdom er også aktuelle formål, sier Fordal


Tore Tvete satte stor pris på TT sitt engasjement i tilrettelegging for friluftslivet og arbeidet med å ta vare på naturen.
En fornøyd gruppe ifm overrekkelsen av den testamentariske gaven. Fra venstre: Daglig leder i TT Frode Støre Bergrem, styreleder i TT Kjell Fordal, Gro Tvete Bye, Trond Bye og Olav Betten representerer familien til Tore Tvedte.
En fornøyd gruppe ifm overrekkelsen av den testamentariske gaven. Fra venstre: Daglig leder i TT Frode Støre Bergrem, styreleder i TT Kjell Fordal, Gro Tvete Bye, Trond Bye og Olav Betten representerer familien til Tore Tvedte.

- Vi merker en økt giverglede til vårt arbeid for å legge til rette for friluftsliv og verne om naturen. Stadig flere gir ifm bisettelser og flere gir testamentariske gaver, selv om det er langt mellom slike beløp som det vi nå mottar. I 2012 arvet vi et betydelig beløp etter Bjarne Espås og nå kommer Tore Tvetes Stiftelse. Alle slike gaver skal forvaltes med stor respekt for giverens ønske og alle midlene skal brukes til unike formål. Vi kommer til å legge inn betydelige ressurser gjennom dugnadsinnsats slik at vi får nesten fire ganger så mye ut av hver krone, sier styrelederen i TT.

Midlene skal først og fremst brukes til turstier, nye bygg og rehabilitering av våre eksisterende hytteanlegg.
Midlene skal først og fremst brukes til turstier, nye bygg og rehabilitering av våre eksisterende hytteanlegg.
TT presenterer for representanter fra familien hvilke planer foreningen har  for bruk av den testamentariske gaven.
TT presenterer for representanter fra familien hvilke planer foreningen har for bruk av den testamentariske gaven.
Tore Tvete var en aktiv friluftsmann.
Tore Tvete var en aktiv friluftsmann. Foto: Privat
Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Jonny Remmereit 14. oktober 2021