Bli med å spleis på nye Ramsjøhytta

Ramsjøhytta ligger flott til, men selve hovedhytta er nedslitt og har dårlig fundamentering. Derfor må den erstattes med ei helt ny hytte.
Ramsjøhytta ligger flott til, men selve hovedhytta er nedslitt og har dårlig fundamentering. Derfor må den erstattes med ei helt ny hytte. Foto: Jonny Remmereit

Visste du at Trondhjems Turistforening skal bygge ei ny hytte til deg på vår kanskje aller fineste tomt ved Ramsjøen i Sylan? Vi har det meste av finansiering på plass, men trenger fortsatt noen midler for å komme i mål. Derfor håper vi at du også vi bidra litt, slik at vi sammen får dette til. 

Slik blir den nye Ramsjøhytta som skal bygges.
Slik blir den nye Ramsjøhytta som skal bygges. Foto: Lediard foto AS

Vi har laget en Spleis for at det skal være enkelt å gi et beløp. Du velger selv hvor stort dette skal være. Etter at du har gitt ditt bidrag kan du gjerne dele denne Spleisen og utfordre andre turfolk til å bidra til at den nye Ramsjøhytta kan bygges.

Det er selve hovedhytta på Ramsjøen som er helt nedslitt og har dårlig fundamentering, og må derfor erstattes med ei helt ny hytte. Ditt bidrag vil være med å sikre at vi sammen får bygd ei ny hytte med robuste, miljøvennlige og bærekraftige løsninger som skal gi grunnlag for gode turopplevelser i årene framover. Prosjektet har vært gjennom en lang prosess der vi har vektlagt å ha en god og ryddig dialog med alle aktører i området. Kommunen, reindrifta, grunneiere, verneforvaltninga og folk i Tydalen har alle bidratt med innspill som har gitt gode løsninger som alle har sluttet opp om.

Det hadde derfor vært helt topp om du også vil hjelpe til med å realisere nye Ramsjøhytta, til felles glede. 

Tusen takk til disse som allerede har bidratt: SpareBank1 smn, Nordenfjeldske Bykreditts stiftelse, Norsk varme, Rindalshytter, GETEK, Tydal Kommune (Tydal Næringsfond) og Klinngenbergs gave.

Skrevet av Jonny Remmereit 10. juni 2021