«Ungdomshuken»  på  Rønningen  er nå under oppføring

Det er flinke elver ved bygg- og anleggslinja ved Charlottenlund vgs. som har jobbet iherdig med et spesielt prosjekt. De er nå i ferd med å bygge den siste av de tre hengekøyegapahukene på Rønningen. I hele vinter har de forberedt arbeidet på skolen og bygget moduler som nå settes opp på Rønningen. Utformingen har DNT ung Trøndelag hatt ansvaret for.

Foto: Johannes Nilsson

Da Trondhjems Turistforening starta «Prosjekt Rønningen» i 2018, ble det raskt bestemt å bygge tre gapahuker i nærheten av gården. Disse skulle ha mange sitteplasser og være tilrettelagt for hengekøyeovernatting. Den første gapahuken ble lafta på dugnad i 2018/19 og nummer to sto ferdig i 2020. Begge ble bygd etter skisser laga av driftsavdelinga i TT.

Den tredje gapahuken er utforma av DNT ung Trøndelag. De tok utfordringa fra administrasjonen i TT på strak arm, og arrangerte flere dugnadsmøter der de jobba seg fram til et forslag. De designa en flott konstruksjon som gir et moderne og stilig uttrykk.

Byggeprosessen

Siden gjengen i DNT ung ikke hadde kapasitet til å sette opp gapahuken selv, måtte TT se seg om etter andre samarbeidspartnere for å fullføre prosjektet. Det endte opp med at elever i 1. klasse på bygg- og anleggsteknikk ved Charlottenlund videregående skole tok på seg oppdraget med å bygge gapahuken.

– Det er vi i TT veldig glade for, sier Eskil Følstad i TTs driftsavdeling. Han er fagansvarlig for hytter og øvrige bygningsmasse i TT og har ledet «Prosjekt Rønningen» helt fra starten av. Han roser den flotte innsatsen ungdommene har lagt ned som har gjort det mulig å ferdigstille prosjektet.

– Vi synes det er strålende at ungdommen bidrar i utviklinga av Rønningen som en arena for friluftsliv, og det er bra at nye generasjoner får et eierskap til det tilbudet vi skaper i Bymarka, sier Følstad.

Høsten 2020 kom hele gjengen til Rønningen for å grave ut tomta til den tredje gapahuken, og før snøen kom, var fundamentene på plass. I løpet av vinteren 2020/21 bygde de hele konstruksjonen inne i skolens byggehall. Da den var ferdig i februar merka de de ulike elementene, og demonterte bygget.

I mai vil dette byggesettet bli frakta opp til Rønningen, og før skolen slutter i juni vil elevene reise bygget på tomta ved de andre to gapahukene.

– Vi i TT vil takke alle som har vært involvert i prosjektet, og oppfordrer folk til å legge turen innom gapahukene for å følge utviklinga. Ta en dagstur med matpakke, eller nyt sommernatta i ei hengekøye, avslutter en stolt prosjektleder.

Skrevet av Eskil Følstad 19. mai 2021