Gratis sommerferie for barn og familier

Trondhjems Turistforening ønsker at så mange som mulig skal få oppleve gleden ved friluftsliv i sommerferien, og vi er derfor glade for å kunne tilby gratis sommerferie for barn og barnefamilier. Tilbudet er for barn og familier med barn i alderen 0-18 år, med utfordrende økonomi eller krevende hverdagssituasjon. Vi tar imot søknader fra hjelpeapparat i kommunene eller frivillige organisasjoner.

For barn tilbyr vi gratisplasser ved våre camper, hvor de sammen med andre barn får en spennende uke uten foreldre. Ved Newtoncamp og Actioncamp er vi på en av våre hytter i fem dager. Friluftsskolen er en dagaktivitet i Trondheim, hvor vi på dagtid lærer triks og knep for spennende friluftsliv.

Familier med barn 0-12 år kan også søke gratisplass ved en av våre familiecamper eller familiehelger. Du kan se hvilke camper og helger vi tilbyr ved å følge denne linken: Oversikt camper og familiehelger

For familier som ikke kan reise på camp, eller har barn over 12 år, tilbyr vi Familietur til betjent hytte. Da reiser familien sammen med en turleder fra Trondhjems Turistforening til en av våre betjente hytter i Trollheimen eller Sylan, hvor de mandag-onsdag sammen med turlederen går turer i området, går på oppdagelsesferd, fisker, bader, og andre spennende aktiviteter turlederen lager. På kvelden kan man slappe av inne på hytta.

Søknadsfristen er 25.mai

Ta kontakt med Silje om du har noen spørsmål eller vil få tilsendt søknadsskjema. Silje Hoel Fossen: silje.fossen@dnt.no eller 92071507.

Skrevet av Jonny Remmereit 12. mai 2021