Nye hedrede i TT

TT har mange frivillige som bidrar til dugnad og alle fortjener en stor takk. Noen blir også hedret for ekstraordinær innsats som Kristian Tøndel( foran) og Kari Oldervik ( nr 2 fra venstre bak)
TT har mange frivillige som bidrar til dugnad og alle fortjener en stor takk. Noen blir også hedret for ekstraordinær innsats som Kristian Tøndel( foran) og Kari Oldervik ( nr 2 fra venstre bak) Foto: Eskil Følstad

Trondhjems Turistforening har mange frivillige som på hver sin måte bidrar til å lage det tilbudet våre medlemmer får nyte godt av. Dette er arbeid på 1000 kilometer stier og 18 hytter i fjellet i Trøndelag. I tillegg gjennomfører våre turledere, grupper og lokallag årlig 556 turer og arrangement. Styrearbeid, fotografering, årbokarbeid og inkludering er andre eksempler på frivillig arbeid i TT. I fjor bidro alle våre frivillige med 24 267 timer arbeidsinnsats, noe som gjør at TT greier å få utrettet svært mye hvert år.
​​​​​​​I år ble tre av disse ressurspersonene hedret for ekstraordinær innsats.

Æresmedlemskap

Kristian Tøndel tildeles Æresmedlemskap i Trondhjems Turistforening for hans ekstraordinære innsats for foreningen gjennom svært mange år. Kristian har gjennom styreverv, deltakelse i Bygge og vedlikeholds-komitè tilført foreningen verdifull kompetanse et verdisyn preget av tradisjon og nøkternhet. I en verden der stadig flere ser verdien av bærekraft er det et viktig bidrag.

Kristian ledet det store utbyggingsprosjektet på Jøldalshytta i 2005. Et fantastisk prosjekt som lot seg realisere mye på grunn av Kristians stø hånd på rattet.

Kristian har de siste 20 årene vært tilsyn på Trollheimshytta sammen med Kari. Hytta framstår i dag i topp stand etter et utrettelig arbeid av Kristian. En hytte som denne krever veldig mye, bare det å hogge, og få fram 12-14 favner med ved hvert år er en imponerende jobb. I tillegg kommer alle de små og store prosjektene som har gjort hytta til det den er i dag. Han ble i 2016 tildelt årets ildsjelpris for arbeidet med nytt energibygg der inne. Et fremragende arbeid som har resultert i at Trollheimshytta er en av Norges mest miljøvennlige turisthytter.

Bygget ble i stor grad planlagt og bygget av Kristian Tøndel. Dette er gjort uten maskinell støtte, hverken til grunnarbeid eller bygging. Kristian la ned over ett årsverk på dette prosjektet alene. 

Reinrosa med gull eikekrans

Reinrosa tildeles Kari Oldervik for hennes store innsats gjennom mange år som tilsyn på Trollheimshytta. Hun har bidratt med kunnskap og engasjement bidratt til at mange nye vertskap har fått trygghet i å videreføre en trivelig og nøktern drift på Trollheimshytta.

Kari har også gjennom mange år bidratt som frivillig med stor arbeidsinnsats på turistforeningens mange arrangement. På vårt største arrangement TOPP7, stiller hun opp hvert år fra tidlig morgen til sen kveld. Likeledes på våre Kom deg ut dager på Rønningen hvor hun ivrer for å formidle turglede til både store og små. På de siste års juleverksteder på Rønningen i førjulstida har hun vært ansvarlig for innkjøp og bidratt med organisering av juleverkstedaktivitetene. 

Kari har et stort hjerte for at turistforeningen skal kunne tilby lavterskelaktiviteter slik at det skal være mulig for alle å finne en aktivitet å være med på enten man har stor eller liten turerfaring. Hennes motto er at all aktivitet er bra for folkehelsa.

Årets ildsjel

Børge Dretvik tildeles utmerkelsen årets ildsjel.  Børge har bidratt på omtrent alle rutedugnader de siste 4 årene, klopplegging, brubygging, støping av fundamenter, reparasjon av vinterstaker, bæring av tunge ting over lange avstander.

Han har deltatt på alle hyttedugnader de siste fire årene, så lenge de ikke har kollidert med rutedugnadene

Han har utført branntettingsarbeid på mange av hyttene, noe som har vært et viktig bidrag for å heve brannsikkerheten på hyttene

Mange av hyttene ligger langt fra vei, og det er av og til nødvendig å få smått og stort innover i fjellet. Børge har båret store mengder mat og anna utstyr inn til disse hyttene til vertskapenes store glede. Vedbæring, maling, snekring og rydding har gjerne blitt gjort når han først var der.

De to siste årene har Børge deltatt i utviklingen av friluftsanlegget på Rønningen, bygging av gapahuk, turboskogportalen, skogrydding, vedhugging, maling, legging av torvtak og generelt vedlikehold

Han sier han kun gjør det for sin egen del, men avslører stadig gjennom arbeidet at han liker å holde hyttene og løypenettet i orden, og at han gjerne ser at tilbudet til turgåerne skal være så bra som mulig. Han viser stor omsorg for de som bruker TTs tilbud.

Børge har høy arbeidsmoral og tydelig yrkesstolthet. Ting skal gjøres ordentlig, effektivt og bra! 


Alle foto: Eskil Følstad

Kristian Tøndel
Kristian Tøndel
Kari Oldervik
Kari Oldervik
Børge Dretvik
Børge Dretvik

Skrevet av Jonny Remmereit 12. april 2021