Bjørneggen  stenges 

Bjørneggen turisthytte stenges, men blir erstattet av Stordalshytta.
Bjørneggen turisthytte stenges, men blir erstattet av Stordalshytta. Foto: Nina Pettersen

Det er nå blitt besluttet at Bjørneggen stenges for videre bruk, etter diskusjon i samråd med hyttetilsynet og mange andre. Stengingen iverksettes umiddelbart. Det er flere grunner til at vi har kommet til denne avgjørelsen, blant annet av brannsikkerhetsmessige hensyn.

Det å stenge Bjørneggen utgjør ikke noen fare for liv, helse eller beredskap i fjellet. Det er bilveg helt frem og det er nært til bebodde hus. Den nye Stordalshytta vil erstatte Bjørneggen når den står ferdig en gang i 2021.

Arbeidet med byggingen av nye Stordalshytta har komt langt. Stordalshytta blir selvbetjent og vil erstatte dagens Bjørneggen
Arbeidet med byggingen av nye Stordalshytta har komt langt. Stordalshytta blir selvbetjent og vil erstatte dagens Bjørneggen Foto: Nina Pettersen

Skrevet av Henrik Lerdahl 1. februar 2021