Kvistekart og datoer for kvisting i 2021 er klart

Kvistekartet for 2021 er klart. Med kartet for hånden kan du begynne å planlegge vinterens skiturer i fjellet. PS: Det kan fortsatt komme små endringer i kartet.

Hva er kvistekartet? 

Hvert år merkes de mest brukte rutene i Sør-Norge med naturkvist for å vise vei. Rutene er laget av erfarne fjellfolk, og samles i et eget kvistekart som gir deg oversikt over rutene. Kvistekartet viser oversikt over hvilke ruter som er merket i påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket. Rutene som er merket i et lengre tidsrom finner du i oversikten over merkeperiode.

Merkingen kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold, som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
Slå opp rutene og hyttene på UT.no før turen, eller kontakt din lokale turistforening.

Husk at du i år må bestille plass på hyttene. Dette gjør du enkelt ved å søke opp hytta på ut.no og klikke bestill overnatting.

Når kvistes løypene? 

Alle rutene i Sylan er helårsmerket. Trekanten i Trollheimen er kvistet i perioden 22/3–6/4: (Gjevilvasshytta–Jøldalshytta–Trollheimshytta–Gjevilvasshytta og Kleva–Jøldalshytta–Nerskogen) De fleste steder står merkingen til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter de oppgitte datoene. 

Vinterens varder 

Kvistene kan minne om sommerens varder, men det er noen sentrale forskjeller det er lurt å ta høyde for: 

  • Merkingen tar utgangspunkt i vær og føreforhold, og endres fra år til år. 
  • De fleste steder står merkingen til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter datoene som er oppgitt. Noen få steder fjernes kvisten etter siste merkedato.
  • Merkinga kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
  • Vær oppmerksom på at ruta inn til en hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi den leder videre til en annen hytte som er åpen.


Skrevet av Henrik Lerdahl 7. januar 2021