Takk for turen i 2020.

Foto: Kine Benjaminsen
Foto: Kine Benjaminsen

Det ble et annerledes år. Alt ble snudd på hodet 12. mars. Da stengte vi ned, avlyste påska, permitterte alle ansatte mer eller mindre og fokuserte på det nære friluftslivet og mulighetene som lå utafor døra.

Etter hvert ble det besluttet å åpne opp men med strenge restriksjoner. TT valgte å åpne hyttene, og forsøke å få til så mye som mulig av aktiviteter.  Det førte til store endringer i rutiner og mye arbeid med å legge om både drift av hytter og opplegg for turer. Det ble selvsagt store begrensninger på kapasitet, og antall som kunne besøke oss og delta på arrangement. De store arrangementene som Topp 7 og barnas store fjæredag var de eneste som ble avlyst. Gruppene og lokallagene klarte på en super måte å holde et spennende aktivitetstilbud i gang, med god deltakelse etter forholdene, og med svært godt smittevernarbeid.

Denne driften førte til et kraftig inntektsfall samtidig som det ikke var mulig å ta ned kostnadene i samme grad. Styret var svært opptatt av å gjøre tiltak for å minske underskuddet, og det ble gjort mye for å spare penger og for å søke støtte til driften.

Alle sponsorer og støttespillere opprettholdt sin støtte gjennom året, og de offentlige ordningene ble opprettholdt, det er vi svært takknemlige for.

TT fikk innvilget støtte gjennom de nasjonale ordningene for tap av inntekt. Det gjør at vi kommer godt igjennom dette året økonomisk.

Det viktigste er imidlertid at alle ansatte og frivillige i TT har samlet seg om å stå igjennom dette og har vist en fantastisk vilje til å gjøre sitt beste for TT. Så har du som medlem, sammen med 22 000 andre, bidratt med din kontingent til at organisasjonen har kommet seg godt gjennom denne perioden. 

DNT har fungert veldig godt dette året, kriser viser seg å samle organisasjoner og gjøre sentralleddet, og en felles plan, og samordnet innsats viktigere. Dette har bidratt sterkt både til de gode støtteordningene og til de solide felles smitteverns-, og beredskapsplanene.

DNT og TT har stått støtt gjennom dette så langt og vi føler vi kan være stolte over sikkerheten og kvaliteten våre gjester og deltakere har opplevd.

Jeg ønsker deg som medlem i TT en riktig fin julefred, og gleder meg til et aktivt og spennende turår i 2021.


Med vennlig hilsen


Frode Støre Bergrem
Daglig leder
Trondhjems Turistforening

Skrevet av Jonny Remmereit 21. desember 2020