Har du forslag på personer til styret i TT?

Har du lyst til å bruke engasjementet ditt til å utvikle TT? Eller har du forslag på kandidater som du tror kan gjøre en forskjell for TT?


Valgkomitéen har startet forberedelsene til Årsmøtet 2022. Styreleder og fem av syv styremedlemmer i Trondhjems Turistforening er på valg. Videre er fire av tolv medlemmer i Rådet på valg, samt to representanter til kontrollkomitéen. Vedtektene til TT fastslår at alle medlemmer av TT har forslagsrett, og valgkomitéen oppfordrer med dette medlemmer og undergrupper til å foreslå kandidater til disse vervene. Vi trenger kandidater med engasjement og kompetanse som gir styret et bredt og kompetent beslutningsgrunnlag.

Valgkomitéen søker etter personer med et friluftshjerte, dvs. med verdier som er i samklang med turistforeningens virke og verdigrunnlag, men som også har visjoner for Trondhjems Turistforenings videre utvikling. Valgkomitéen er opptatt av at styret skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet og at vi skal legge til rette for gamle og nye brukere av tilbudet vårt. Hvilke føringer og strategiske valg er det viktig å gjøre for at tilbudet i Trondhjems Turistforening også skal inspirere flere unge, flere med redusert funksjonsevne, flere med ikke-norsk bakgrunn til å finne gleden ved friluftsliv?

Styrets funksjon er en balansegang mellom et operativt styre og et strategisk styre. Foreningen har en kompetent administrasjon som driver foreningen i det daglige. Samtidig er foreningen avhengig av dugnadsarbeid på mange nivå for å nå de ambisjonene og målsettingene som er vedtatt.

Ikke nøl! La din stemme bli hørt! Vi ser fram til å høre fra deg!

Forslag til styret kan rettes til valgkomitéens medlemmer innen 18. januar 2022.

Lindis Burheim, tlf 950 54 622, lburheim@gmail.com

Kari Hallan, tlf 908 55 107, kari_hallan@yahoo.no

Tom-Ivar Bern, tlf 915 14 999, tom-ivar.bern@innovasjonnorge.no


Skrevet av Jonny Remmereit 9. november 2021