Dette har du bidratt til med medlemskontingenten din. Tusen takk

Visste du at du som medlem har bidratt til 34.000 timer med dugnad? Takk for at du har bidratt med din medlemskontingent. Dette er et bidrag som gjør det mulig at TT kan drive et enorm omfattende tilbud, på dugnad, til glede for deg og alle andre som liker å gå på tur og elsker naturen.

Trondhjems Turistforening har et stort ansvar med å forvalte nettverket av over 1000 kilometer stier og 18 hytter i fjellet i Trøndelag. Mye av dette arbeidet gjøres på dugnad. I tillegg gjennomfører våre grupper og lokallag årlig 450 turer og arrangement. Styrearbeid, fotografering, årbokarbeid og inkludering er andre eksempler på frivillig arbeid i TT. I fjor bidro alle våre frivillige med 34 000 timer arbeidsinnsats. Dette utgjør 19 årsverk og gjør at TT greier å få til svært mye hvert år.

Nedenfor viser vi noen bilder fra enkelte av de mange dugnadene som er avholdt på hyttene og stiene. TT legger stor vekt på at tilbudet vårt skal være i meget god stand, og denne frivillige innsatsen gjør at vedlikeholdet hele tiden er høyt prioritert og foreningen greier å skape mye med de begrensede midlene vi har til rådighet. Noen opplever at frivilligheten er litt på vei ned i vårt samfunn. Slik er det ikke hos oss. Vi opplever tvert imot at det er stadig flere som ønsker å bidra og som finner det meningsfylt å være med å skape gode naturopplevelser.

Jeg vil takke alle som bidrar enten på dugnad eller med sin støtte via medlemskontingenten. Uten denne sinnsatsen ville det friluftslivet som TT legger til rette for vært fattig.

Hilsen

Frode Støre Bergrem
Daglig leder
Trondhjems Turistforening

Rutedugnader i Folddalen

Det er også i år gjort en enorm dugnadsinnsats på rutenettet i fjellet. De merka rutene og broene er en viktig det av sikkerheten og infrastrukturen i fjellet, til glede for allmennheten. Bare i Folddalen er det bygd tre bruer. To bruer over Fossåa (Trollheimshytta - Vassendsetra) og ei bru over Leirtjønnbekken (Trollheimshytta - Kårvatn). Det er lagt 450 m klopplegging og omlegging og merking av to nye stier samt beising av brua over Svartåa.


I samarbeid med Nord-Trøndelag Turistforening er det gjort en enorm innsats på første del av ruta på turen "Norge på tvers". Her er det gjort 5,3 km med klopplegging på strekket fra Hegra til Kvilfjellhytta. Det er også gjort noe klopplegging ut fra Storerikvollen mot Nedalshytta.
Merking og skilting har også fått seg et løft. Det er skiftet ut og satt opp 105 nye turskilt. De 40 frivillige som er ruteansvarlige i Trollheimen og Sylan har også gått over sine løyper, ryddet kvist, bygd varder og merket med røde T-er. 

Turer og aktiviteter ledet på dugnad
​​​​​​​Det er lagt ned en kjempeinnsats på dugnad av våre frivillige turledere og aktivitetsledere i hele organisasjonen. Turprogram og opprinnelige planer er lagt om, smittevernplaner er innført og integrert, og ikke minst er det spredd MASSE turglede selv under et annerledes år. Tusen takk for god samhandling under krevende forhold.Hyttedugnader

Det har også vært mange dugnader på TTs hytter i år. Blant annet har det vært dugnad på Trollheimshytta, tre dugnader på Ramsjøhytta ifm oppstarten av bygging av ny hytte. Det har vært vaskedugnad på Storerikvollen før sesongstart. Dugnadsgjester har bodd på Schulzhytta og hjulpet til med arbeid der. Vi har hatt oppstartdugnad på Nedalshytta og det har vært oppgradering av kjellerarealet og vindusvedlikehold på Gjevilvasshytta. DNT ung Trøndelag har hatt dugnad på Kjølihytta med montering av solcelleanlegg. På Rønningen gård i Bymarka har det blitt bygd gapahuker, laget Turboskog for barna og bygd grill og pizzaovn for å nevne noe.

Den frivillige innsatsen i TT gjør at vi får utrolig mye ut av hver krone som brukes. Hva skulle vi gjort uten sånne frivillige? Tusen takk for strålende innsats! Vi er stolte av å ha dere med på laget. 

Uten den enorme dugnadsinnsatsen ville friluftslivet som TT legger til rette for, vært fattig. Frode Støre Bergrem, daglig leder i TT

Skrevet av Jonny Remmereit 18. desember 2020