Nå bygges det ny turisthytte i Sylan 

Utsikt fra nye Ramsjøhytta
Utsikt fra nye Ramsjøhytta

Arbeidet med å bygge ny hytte ved Ramsjøen er i gang. Den gamle Ramsjøhytta er nedslitt og skal erstattes av ei ny fremtidsretta hytte med bærekraftige løsninger. – Det er godt å se at den nye hytta tar form. Dette blir ei hytte som passer fint inn med omgivelsene sine sier dagligleder i Trondhjems Turistforening, Frode Støre Bergrem. 

– Det har vært en lang prosess fram dit vi er i dag. En reise hvor vi har vært opptatt av å ha god og ryddig dialog med alle aktører i området. Reindriftsnæringa, grunneiere, lokalbefolkning, verneforvaltning og Tydal kommune har vært viktige parter som alle har bidratt med forslag til gode løsninger slik at vi nå skal bygge ei flott hytte som alle parter slutter opp om. Dette har vært viktig for oss etter som bærekraft er et satsingsområde for TT, og samarbeid mellom alle aktører som har sitt virke i fjellet er viktig for at tiltak vi gjør i dag blir en positiv tilvekst til fjellkulturen, sier Bergrem. 

Den nye Ramsjøhytta skal bidra til å forsterke opplevelsen av mektig fjellnatur med "utsikt til innsikt" som bærende idé. Hytta skal ha robuste og bærekraftige løsninger.

– Hytta er et samarbeid med Rindalsshytter og den nye hytta tar utgangspunkt i Rindalshytter sin modell Lysthus, men er tilpasset vår bruk. Den skal bidra til å gi assosiasjoner til et grønnere samfunn, og gi rom for refleksjon. Som igjen skal være et grunnlag for å skape gode opplevelser. Trondhjems Turistforening vil gjennom prosjektet arbeide for at gjestene lærer å vise hensyn til natur, klima, reindrift og dyreliv, sier daglig leder i TT, Frode Støre Bergrem

Hytta som blir liggende 775 moh. skal være ei “grønn” hytte og et eksempel på en turisthytte med miljøvennlige løsninger. Dette er robuste løsninger som fungerer i et hardt klima. God isolasjon, og moderne solcelleteknologi gjør at hytta vil bli både lett å varme opp, ha god belysning, og være enkel å bruke.
 
– Arbeidet er nå i gang og vedbod/utedo er revet og den nye hytta er under oppføring. Arbeidet med oppføring av selve bygget går godt. Reisverket med utvendig med paneling og tak er allerede ferdig. Nå pågår det arbeid innendørs. Den gamle hovedhytta skal rives når den nye er klar til bruk sommeren 2022. Gamlehytta har fått så store setningsskader at bygningene ikke er mulig å restaurere for videre drift. Den nye hytta som nå bygges med 22 sengeplasser, skal være funksjonell og mest mulig praktisk for de som skal bo der. Den blir romsligere, ha større kapasitet på fellesarealene, og sånn sett mye bedre tilrettelagt for det mangfold av gjester som besøker hytta. Hytta vil være selvbetjent med en hyttevert i sesongene. Nyhytta er godt egnet for dem som skal vandre i fjellet etter de merkede rutene i området, og dem er det mange av både sommer og vinter. Ramsjøhytta gir mange fine rundturmuligheter og er ei sentral hytte for de som vandre turen «Norge på tvers», sier Bergrem.

Bygningene som rives har et areal på ca. 152 m² til sammen. Den nye hytta har et bebygd areal på 234 m² som består av en isolert hovedhytte på 144 m² med hems, og en uthusdel på 55 m² som rommer toaletter, bod, teknisk rom og hems.  Mellom disse to delene går det en åpen gang som ligger under samme tak. 

Nybygget vil få en tradisjonell, enkel silhuett med et moderne uttrykk oppført i bindingsverk med stående sort royal kledning, liggende naturell kledning i enkelte partier, sorte omramninger og tretak i fargen setersvart.  Den nye hyttas plassering er trukket lenger fra Ramsjøen og vil forsterke både tunet med gjenstående bygninger og landskapsrommet mellom hytta og Ramsjøen.

Du kan bruke gamlehytta og annekset som vanlig helt fram til åpningen neste sommer. Da kan man ta i bruk nye Ramsjøhytta.Alle foto: Eskil Følstad

Fra arbeidet med oppstarten av grunnarbeidene i 2020

Frode Støre Bergrem i TT og Rolf Jarle Brøske i SpareBank1 SMN på befaring ifm byggestarten av nye Ramsjøhytta.
Frode Støre Bergrem i TT og Rolf Jarle Brøske i SpareBank1 SMN på befaring ifm byggestarten av nye Ramsjøhytta.

– Vi i SpareBank1 SMN setter stor pris på å bidra med midler til dette formålet. Turistforeningenens prosjekter er samfunnsnyttige og samtidig oppnår man meget gode effekter fordi den store frivillige innsatsen gjør at det ble så synlige resultater av støtten. TT bygger på mange måter infrastrukturen i fjellet med hytter og ruter til glede for allmennheten, sier Rolf Jarle Brøske konserndirektør i SpareBank1 SMN.    

– Det er store forventninger både blant turistforeningens medlemmer, lokalbefolkning og samarbeidspartnere til å se den nye hytta stå ferdig, avslutter Frode Støre Bergrem. 

Grunnarbeidet med ny hytte på Ramsjøen er i gang.
Grunnarbeidet med ny hytte på Ramsjøen er i gang. Foto: Eskil Følstad
Foto: Eskil Følstad

Skrevet av Jonny Remmereit 27. oktober 2021