Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

 TT er i gang med turer og aktiviteter

- Det er godt å kunne fortelle at vi har startet opp igjen med fellesturer. I krisetider blir luftepausene ute i naturen enda viktigere for folk, og vi i DNT kjenner på ansvaret for å bidra til at folk kommer seg ut. Samtidig er det viktig for oss at alle føler seg trygge på turene våre, sier daglig leder i TT, Frode Støre Bergrem. 


Trygge turer 

I samråd med myndighetene har DNT utarbeidet en egen smittevernplan for aktiviteter. Målet er at alle turer og aktiviteter skal være trygge, og at deltakere og turledere skal få god informasjon i forkant. I tillegg er det etablert rutiner for hva turleder og deltaker skal gjøre om de føler seg syke på tur. TT har innført krav om påmelding på alle turer i forkant av turen, ikke ved oppmøte. Dette er nytt for mange av turene.

- I sommer er det viktig at vi har kontroll på hvor mange vi har med på turer og aktiviteter. Det er veldig viktig for oss at dette skal være trygt for alle involverte. Følger vi planene, er smittefaren liten. Det vi legger opp til er helt i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Endrer myndighetene sine anbefalinger, kommer vi til å følge etter, sier Støre Bergrem.   

Mindre grupper, god avstand 

Den største endringen i turtilbudet er at turene blir satt opp med færre deltakere. Alle som ikke tilhører samme husstand må sørge for å holde 1 meters avstand.  Antallet deltakere vil hele tiden bli vurdert i henhold til gjeldende regler og smittevernstiltak. Utvildelser komme etter hvert som vi lager tiltak som er trygge. Det kan derfor ta noe tid fra de generelle oppmykningstiltakene fra Regjeringen til at vi får utviklet gode løsninger som er sikker for deltakerne.   

- Dette er en ny situasjon for alle. Hvordan det vil se ut om en måned eller to, er umulig å spå. Men de retningslinjene vi nå har laget tar høyde for situasjonen slik den er i dag, og tilpasse etter hvert, sier Støre Bergrem.  

Nå åpner de første TT-hyttene igjen

Vil bidra til en god sommer

Etter at regjeringen 12. mars beordret alle om å holde seg hjemme for å hindre koronasmitte, valgte hele DNT å fraråde bruk av alle hyttene og avlyse alt av turer og aktiviteter frem til 1.mai. Det har vært en tøff tid for både medlemsforeninger og hyttevertskap. Nå håper DNT at de kan bidra til at nordmenn får en god og opplevelsesrik sommer på ferie i eget land.  

- Nå åpnes landet forsiktig opp, men våren, sommeren og sannsynligvis høsten skal vi tilbringe her til lands. Vi må få i gang samfunnshjulene, og folk trenger å få lufta hode og kropp. DNT har et ansvar for å bidra til det. Samtidig betyr det mye for DNT-familien at vi kan åpne tilbudet gradvis fremover. Dette trenger både vi og medlemmene våre, sier daglig leder Frode Støre Bergrem. 

Støtt TT - bli medlem

DISSE REGLENE GJELDER , og nye kommer etter siste gjeldene regler fra Regjeringen.

Turlederen har ansvar for at regler og retningslinjer følges. Om deltakere ikke følger turlederens anmodninger kan vedkommende bli bedt om å forlate turgruppa. 

  • Vi innfører ingen ekstraordinære aldersgrenser for våre aktiviteter, men det er veldig viktig at alle som deltar har en god allmenntilstand og er friske.  

  • Turen eller aktiviteten skal gjennomføres på en varsom måte for å unngå skader. Gruppen skal unngå situasjoner som potensielt kan føre til behov for hjelp fra helse- eller beredskapsressurser. 

  • Det er krav til bruk av påmelding for alle turer og aktiviteter. Påmeldingen må utføres i forkant av turen, og ikke ved oppmøte. Dette pga. behovet for sporbarhet av smitte og for å ha kontroll på gruppestørrelsen.

Antall deltakere og avstand: 

  • Alle som ikke tilhører samme smitteenhet/husstand, kan ikke oppholde seg nærmere hverandre enn 1 meter. 

  • Unngå håndhilsing, klemming og all annen form for fysisk kontakt mellom deltakerne og turledere. 

  • Maks antall deltakere per gruppe vil avhenge av hva vi til en hver tid mener er forsvarlig. Selv om myndighetene har åpnet opp for at vi kan samle opp til 50 deltakere, er det ikke gitt at det er riktig å samle 50 pers.

Mat og utstyr 

  • Alle må medbringe nødvendig personlig utstyr og det skal ikke deles på utstyr i gruppen.  

  • Hver enkelt deltaker må ha med det den trenger av mat og drikke. Det skal ikke tilberedes felles måltider. 

  • I den grad det trengs biltransport må kravet om 1 meter avstand overholdes og det er særlig viktig at generelle hygieneråd blir fulgt. Passasjerantallet tilpasses da størrelsen på bilen. Der det benyttes kollektiv transport, bør DNTs medlemsforeninger sikre at dette ikke belaster tidspunktet for nytte- og arbeidsreiser  

  

Les mer om reglene her

Ditt medlemskap betyr mye

Et medlemskap i DNT har aldri vært mer verdt. Det går med på å sikre at hytte og rutetilbudet fortsatt er der når vi har kommet oss igjennom disse utfordrende tidene.​​​​​​​ DNT har 550 hytter og over 22 000 km med merket sti over hele landet, og det er mange muligheter for en spennende og opplevelsesrik sommer i Norge.

Bli medlem her