Kurs i hvordan bygge iglo

Du trenger bare spade og snøsag (ev grovtannet grensag) på min 25 cm for å lage iglo.
Du trenger bare spade og snøsag (ev grovtannet grensag) på min 25 cm for å lage iglo. Foto: Eskil Følstad

Å lage iglo er et spennende prosjekt hvor de fleste lar seg imponere over styrken i igloens konstruksjon som er laget i et skjørt materiale. Dette kurset vil ikke bare lære deg å lage iglo, du vil også forstå hvordan sintringen i snøen foregår. En kunnskap som kommer godt med både når man skal bygge i snøen og når man skal vurdere snøstabiliteten.

Hemmeligheten bak en vellykket iglo

Iglo kommer av inuittisk iglu, som betyr hus. Og nettopp inuittene har bygd disse snøhusene i gene-rasjoner som bolig og fangsthus. De fleste igloer er mellom 3 og 5 meter i diameter, mens de som opprinnelig brukes til jakt ofte bare er 1,5 til 2 meter i diameter.

Hemmeligheten bak å bygge en vellykket iglo er å utnytte konstruk-sjonsformen sammen med sintringsprosessen som skjer i snøen. Om man ikke har fått med seg disse to prinsippene er det fort at igloen blir seende ut som en si(g)lo. Les mer om sintring i rammeteksten lengre bak.

Igloens halvkuleformede velving er den samme konstruksjonen som vi ser i de gamle steinbruene. I tillegg bygges igloen i spiralform hvor avslutningsblokken låser av og lager en sterk konstruksjon.

Mange tror at man må ha en spesiell snø og gjerne isblokker for å bygge iglo. Dette er nok ikke helt riktig. Den dårligste snøen å bygge med er lagvis snø med is. Vindpakket snø som består av ett lag er klar til bruk, men er sjelden å finne. Derfor er det viktig å tråkke skikkelig, gjerne med tung sekk på, området man skal skjære ut blokkene. Da ødelegges krystallene i snøen og vi setter i gang sintringsprosessen hvor det bygges nye broer mellom snøkrystallene slik at snøen binder seg. Snøen er vanligvis ferdig sintret i løpet av 20 til 60 min og man kan da starte å skjære ut blokker.

Igloens halvkuleformede velving er den samme konstruksjonen som vi ser i de gamle steinbruene.
Igloens halvkuleformede velving er den samme konstruksjonen som vi ser i de gamle steinbruene. Foto: Per Steinar Josteinson Brevik

SLIK BYGGER DU IGLOEN

Start med å finne et forholdsvis flatt område. Tråkk ned snøen der igloen skal stå slik at iglotomten blir flat. Tråkk også området der du skal skjære ut blokkene. La snøen hvile i ca 20 min slik at snøkrystallene binder seg og det blir enklere å skjære ut snøblokker.

1. Sett en skistav loddrett i snøen der senteret for igloen skal være. La den bli stående, den vil være et hjelpemiddel under byggingen.

2. Lag en sirkel i snøen med den andre staven som radius, sirkelen vil markere innsiden av igloen.

3. Opprett et «blokkverksted» nærmest mulig byggeplassen. Blokkene bør være 20-25 cm tykke, 30-40 cm høye og 60-80 cm lange.

4. Legg den første ringen med blokker. Det er viktig at alle skjøtene mellom blokkene er jevne og skåret i riktig vinkel, noe du får til ved å sikte sagen innover mot stavtrinsen når du skjærer (se rammetekst «Slik kapper du blokkene»).

5. Når grunnmuren er laget, skråskjæres toppen av blokkene jevnt rundt hele sirkelen. Grunnmuren danner nå begynnelsen på en spiral.

6. Veggene må helle innover fra 2. runde. Den riktige hellingen får du ved å sikte mot trinsen av staven i midten når du skråskjærer. En vanlig nybegynnerfeil er at man ikke tør å vinkle blokkene nok innover.

7. For hver runde blir hellingen kraftigere og kraftigere, slik at en person etter hvert må stå inne og holde fast den sist lagte blokken. Hvis du ikke skrår nok, vil igloen bli vanskelig å lukke i toppen.

8. Tett glipper mellom blokkene med løssnø for å få større kontaktflater på blokkene som igjen styrker konstruksjonen.

9. Pass på at skjøtene mellom blokkene ikke kommer rett over hverandre.


10. På de siste par rundene med blokker kan med fordel bygges og skjæres innenfra. Toppblokken skal låse konstruksjonen og gjøre igloen sterk. Derfor må den ofte snus og finpusses før den legges på plass.



SLIK KAPPER DU BLOKKENE


Slik kapper du sidene av blokken, sett ovenfra

Slik kapper du toppen av blokken sett fra siden.

INNGANGEN KAN LAGES PÅ TO MÅTER
A. Skjær et hull i veggen og mur inngangsparti med blokker.

B. Grav en gang som går litt under veggen på igloen.

Til slutt kaster man snø på igloen for å tette ev. småhull.

En riktig bygd iglo skal kunne tåle at man står oppe på toppen av taket neste dag.


Tegninger: Henrik Lerdahl
Tekst: Jonny Remmereit



Sintring i snø

Lærer du deg mystikken med sin-tring vil du kunne utnytte snøens egenskaper og kunne bygge det mest utrolige byggverk av snø. Du vil også forstå snøens oppbygging og hvordan bindingsprosessen foregår. Dette er nyttig når du skal lage, iglo, levegg, skileikanlegg, lage enklere nødbiuaker etter når man skal sette opp telt om vinteren. Sintring er når snøkrystaller mister sin form på grunn av molekylære endringer som følge av temperatur, vind eller trykk. Ved å trampe på snøen eller slå på de med en spade, vil dette gi samme effekt.

Krystallenes armer blir ødelagt og energien som oppstår vil bidra til at de kobler seg sammen med nabokrystaller ved at det bygges isbruer og det oppstår større krystaller med større kontaktflater. Det er denne prosessen som kalles sintring. Det er dette som skjer når du komprimerer snøen i hendene for å lage en snøball.

Den samme prosessen skjer også når snøen blåser av sted med med vin-den. Snøkrystallene brekker ”armene” og mister sin opprinnelige form. Når de blir liggende i ro vil de binde seg til nabokrystallene. Slik oppstår vindpakket snø. Den samme sintringsprosessen oppstår hvis du måker eller tramper på snøen. Sintring oppstår og snøen binder seg og blir mer kompakt. Sintring oppstår også når snø går gjennom smelte-fryse-sykluser. Etter som snøen er en dårlig leder av varme oppstår denne effekten vanligvis bare i de øverste snømassene.

Skal du bygge med snø trenger du solide snøblokker. For å finne de, kan du se etter vindpakketsnø, men dette er ofte vanskelig å finne i skogsterreng der snøen blåser bare korte avstander. Ofte opplever man å finne lagvis snø. Den egner seg ikke til bygging da blok-kene deler seg. Derfor er det ofte beste å starte sintringsprosessen selv.

Tråkk ned snøen gjentatte ganger med føttene i et egnet område, helst bestående av urørt snø. Du må la snøen hvile i ca 20 – 60 minutter for at sintringen skal få tid til å bygge sterke bindinger. Hastigheten på sintring varierer avhengig av temperaturen og fuktinnholdet i snøen. Våt snø nær frysepunktet går raskt. Tørrere snø med lave temperaturer tar lengre tid. I ekstremt kaldt vær kan det hende at sintring ikke vi fore-komme i det hele tatt.

Når sintring har oppstått, er det på tide å grave ut snøblokker. Det beste verktøyet for dette er en snøsag og en snøspade.

26 kjappe kurs i friluftsliv

Denne artikkelen er hentet fra denne boka og er ett av kursene du finner der. Uansett om du er nybegynner eller har erfaring med friluftsliv vil du ha glede av denne boka. Boka inneholder 26 innføringskurs i utvalgte tema som gir deg nyttige tips og råd til hvordan du kan utøve friluftsliv på en trygg og god måte. Kursene er rikt illustrert med bilder og tegninger som vil gi inspirasjon til å prøve ut nye aktiviteter. Les mer om boka her



Skrevet av Jonny Remmereit 16. mars 2021