TTs historiske arkiv

TT har sikret foreningens historiske dokumenter ved å overlevere disse til Statasrkivet på Dora. Vi har også digitalisert årbøkene og gjort disse tilgjenngelig på nett.

Årbøkene til Trondhjems Turistforening er digitalisert og publisert i samarbeid mellom Trondheim folkebibliotek.

Trondhjems Turistforening har siden 1888 gitt ut årstidsskrift. I 1927 ble denne utvidet til en årbokutgivelse. Siden den gang har TT hvert år gitt ut, med unntak av 1938 og 1940, en turbok til sine medlemmer. Disse bøkene er digitalisert og du finner de her.

På Statsarkivet på Dora ligger TTs historiske dokumenter godt bevart. Dette består av hytteprotokoller, dokumenter fra stiftelsestiden, gamle styredokumenter og et komplett sett av TTs årbøker. Disse er tilgjengelig for publikum om man besøker biblioteket der. Går man inn på www.arkivportalen.no kan man søke opp hvilke dokumenter som er lagret. I alt består TTs arkiv av 11 meter med hylleplass. 

Skrevet av Jonny Remmereit 10. mars 2020