10 år som ildsjel på  Fosen

10 år med ekstraordinær innsats blir satt pris på. Peter Dybdal, i midten, ble tildelt TT utmerkelse "Reinrose med gull eikekrans". Her sammen med sin etterfølger Ann Therese Haugen Schiefloe og Frode Støre Bergrem, daglig leder i TT.
10 år med ekstraordinær innsats blir satt pris på. Peter Dybdal, i midten, ble tildelt TT utmerkelse "Reinrose med gull eikekrans". Her sammen med sin etterfølger Ann Therese Haugen Schiefloe og Frode Støre Bergrem, daglig leder i TT.

TT har tre lokale lag på Hitra, Frøya og Fosen. Disse drives av lokale frivillige. Peter Dybdahl har ledet Fosen Turlag på en ypperlig måte i hele 10 år. Nå har Peter overlevert stafettpinnen til sin etterfølger Ann Therese Haugen Schiefloe i meget god stand, sier Frode Støre Bergrem, daglig leder i TT.  

Det er mange svært dyktige og aktive ressurspersoner som står på for foreningen, og medlemstallet har aldri vært høyere. Peter Dybdahl ble i 2020 takket etter ti år som styreleder for turlaget. Trondhjems Turistforening tildelte utmerkelsen «Reinrosa med gull eikekrans» for Peters store engasjement i turlaget over mange år. Daglig leder Frode Støre Bergrem takket på vegne av styret i TT og trakk fram Peters innsats med Turboka for Fosen, store stiprosjekter, brua over Krinslona, et spennende turprogram og pådriverrollen for anskaffelse av hytta på Lysvatnet; Haravolden.

- Peter har også vært svært dyktig på å sørge for ressurser til foreningens drift. Han har ikke bare sørget for økonomiske bidrag fra kommuner, spillemidler og næringsliv, men også vært dyktig til å søke støtte fra TTs administrasjon i arbeidet med stier og informasjonstiltak på Fosen, sier Bergrem.

Fosen Turlag har også laget flere gapahuker som har blitt populære turmål.​​​​​​​

Fosen Turlag har satt opp flere populære gapahuker som denne ved Svanevatnet, som ligger litt over 3 km fra parkeringsplassen ved Krinslona.
Fosen Turlag har satt opp flere populære gapahuker som denne ved Svanevatnet, som ligger litt over 3 km fra parkeringsplassen ved Krinslona. Foto: Fosen Turlag

Peter har overlatt foreningen til sin etterfølger Ann Therese Haugen Schiefloe i meget god stand. Det er mange svært dyktige og aktive ressurspersoner som nå viderefører arbeidet på en ypperlig måte. De står på for foreningen, og medlemstallet har aldri vært høyere. Vi ser fram til et aktivt samarbeid med Fosen Turlag også i årene framover. All aktivitet i vår forening drives av frivillig innsats rundt i hele Trøndelag, et engasjement som betyr mye for de som liker å gå på tur. Våre frivillige bygger turfolkets infrastruktur gjennom å merke stier slik at man kan ferdes trygt ute i marka, avslutter Bergrem.


Fosen Turlag er et lokallag under Trondhjems Turistforening og DNT.

Olavsbu er lettest tilgjengelig fra Gjølga skistadion , ca 2 km merket sti. Om vinteren blir det kjørt skispor fra Gjølga, Tjønnstua og Høybakken/Kongsvoll opp til Olavsbu.
Olavsbu er lettest tilgjengelig fra Gjølga skistadion , ca 2 km merket sti. Om vinteren blir det kjørt skispor fra Gjølga, Tjønnstua og Høybakken/Kongsvoll opp til Olavsbu. Foto: Fosen Turlag

Skrevet av Jonny Remmereit 27. januar 2022