Adresseavisen og TT signerer ny avtale

Avtalen ble markert, som seg hør og bør, med signering og kakespising. Godt representert av ansatte i Adresseavisen og TT.
Avtalen ble markert, som seg hør og bør, med signering og kakespising. Godt representert av ansatte i Adresseavisen og TT.

Nylig ble det undertegnet en treårig partneravtale mellom Adresseavisen og Trondhjems Turistforening. Dette er to betydelige samfunnsaktører med røtter langt tilbake i tid som forlenger det gode samarbeidet.

-Det å ha med Adresseavisen som en av våre turpartnere setter vi stor pris på. På hver vår måte bidrar vi til samfunnsutviklingen i vår region. Samarbeidet gir oss mulighet til å inspirere flere til å komme seg ut på tur, enten det er barn og unge, familier eller voksne. Adressa har de senere årene fått en betydelig helhetskompetanse på markeds- og kommunikasjonsplattformer. Det å få ta del i dette vil gi oss muligheter og samtidig vil vi kunne heve vår egen kompetanse på aktuelle markedstiltak, sier Frode Støre Bergrem, daglig leder i TT.


Adresseavisen ser svært positiv til et samarbeidet med TT og viderefører derfor dette med en ny 3-årig turpartneravtale. - Vi ser på arbeidet turistforeningen gjør som meget samfunnsnyttig, ved å tilrettelegge slik at folk flest kan komme seg ut på tur i marka og til fjells i Trøndelag. TT står for positive og bærekraftige verdier gjennom aktivitet og friluftsliv for både store og små. Noe som sammenfaller godt med Adresseavisens ønske om å nå ut bredt til den trønderske befolkning for å engasjere til fysisk aktivitet.

I tillegg til å utnytte muligheten i avtalen internt for ansatte vil vi også benytte samarbeidet med TT til å gi økt verdi til våre abonnenter, sier Hege Møllevik, markedssjef

i Adresseavisen AS

En fornøy gjeng ifm signering av avtale. I midten tv Frode Støre Bergrem, daglig lede i TT og th Hege Møllevik, markedssjef i Adressa.
En fornøy gjeng ifm signering av avtale. I midten tv Frode Støre Bergrem, daglig lede i TT og th Hege Møllevik, markedssjef i Adressa.

Skrevet av Jonny Remmereit 3. februar 2020