Gave til TT

SpareBank1 SMN overrasket Trondhjems Turistforening med å tildele en gavesjekk for at vi bidrar til at flest mulig mennesker får beveget seg i et rent og bærekraftig Norge.

SpareBank 1 SMN er et lokalt og regionalt finanskonsern, som hvert år deler av sitt overskudd med samfunnet rundt oss. Bare i 2019 er det satt av 80 millioner kroner til gode formål, som er øremerket kultur, idrett og næringsutvikling i Midt-Norge. Konsernet ønsker å ta samfunnsansvar, vise vårt samfunnsengasjement, og være med på å bygge, støtte og utvikle den regionen som de er en del av. Det gjør de på forskjellige måter, for eksempel gjennom støtte til lag og foreninger, ved å dele ut talentstipend til unge, lokale talenter og i år har di startet Sofakampen der di bidro til folkehelse og få folk i Midt-Norge opp av sofaen. Sammen med dyktige folk i vårt lokalsamfunn, er de med på å skape bolyst, glede og engasjement rundt seg.

-Men arbeidsplassen min gjør også en annen ting, sier Ronny Thomas Jenssen, divisjonsdirektør storkunde i Sparebank1  Regnskapshuset. Med jevne mellomrom trekkes det nemlig ut ansatte som får velge sin hjertesak som skal få støtte. Og nå i høst, ble JEG plukket ut. Oppgaven jeg fikk, var å velge et godt formål, noe som fikk mitt hjerte til å banke litt ekstra. Og det var ikke vanskelig, sier Jenssen. 

For jeg har valgt dere; Trondhjems Turistforening

Hvorfor valgte jeg dere? Menneskeheten trues av to ting (utenom krig og sult) det er klima og folkehelse.
Trondheim Turistforeningen har fokuset nettopp på dette og bidrar til at flest mulig mennesker får beveget seg i et rent og bærekraftig Norge.

Så det er en glede for meg å få lov til å overrekke en sjekken på 10.000 kroner til Trondhjems Turistforening sier en opplagt divisjonsdirektør.

- Slike overraskelser som dette setter vi veldig pris på sier Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening. Denne gaven vil komme godt med i arbeidet med å drifte turstier og hytter samt det å gjør tiltak for å få med nye grupperinger på tur. Denne påskjønnelsen vil også være en inspirator for oss som har bærekraft som satsing i 2020.


Skrevet av Jonny Remmereit 19. desember 2019