Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Nasjonal Ramme for vindkraft er skrotet, men kampen for naturarealene er ikke vunnet.

Nasjonal Ramme for vindkraft på land skulle bli et omfattende kunnskapsgrunnlag som skulle gi svar på hvor det var mulig å bygge ut landbasert vindkraft i Norge. Det skulle også bidra til å dempe konfliktnivået og samle folket om en felles holdning til spørsmålet. Som mange har sett skjedde ikke det. I stedet har svært mange fått øynene opp for hvilke inngrep vindkraftverk innebærer, og motstanden lokalt og blant politikere i kommuner og fylker er massiv. Resultatet av det er at regjeringen har lagt til side hele dokumentet.

Er det bra? Vi valgte å se på det som en delseier. Det er et tydelig signal om at regjeringen ser at det er stor motstand. Regjeringen har også sagt at de vil ta en pause fra arbeidet med nye konsesjoner for å endre prosessene slik at natur og friluftsliv blir hensyntatt i større grad enn før. Likevel er det fortsatt "lønnsomt" å bygge vindkraftverk, mange er opptatt av å bygge ut "grønn" kraft, og det er store penger å tjene på utbygging, både for utbygger, grunneiere og vertskommuner. Derfor tror vi at denne kampen langt fra er over. Utbyggere vil arbeide i kulissene med å finne områder der grunneiere og kommuner er positive, og det kommer ikke til å stå på penger. Derfor tror vi det vil være svært viktig å være våken i tida framover og ta de kampene som måtte komme for å redde den Trønderske fjellnaturen fra ytterligere kraftutbygging. Turistforeningen både lokalt og nasjonalt vil gjøre det vi kan for å sikre Norsk natur mot nedbygging. 

TT leverte tidligere i høst en høringsuttalelse til nasjonal ramme, der vi pekte på hvor viktige de foreslåtte områdene er for friluftsliv. Slik vi ser det har vi ikke noe areal å avse til vindkraftutbygging i disse områdene. Les hele høringsuttalelsen til TT.

Skrevet av Frode Støre Bergrem 22. november 2019