Folkehelseprisen 2019 til DNT ung Trøndelag

Årets folkehelsepris gikk til Den Norske Turistforening Ung Trøndelag som er en friluftsorganisasjon for unge og av unge. DNT ung Trøndelag står for et aktivt og inkluderende friluftsliv for alle mellom 13 og 26 år. 

Nasjonalforeningens folkehelsepris gis til noen som:
Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet. Bidrar til gode nærmiljøer. Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap. Har stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet.

Årets folkehelsepris gikk til Den Norske Turistforening Ung Trøndelag som er en friluftsorganisasjon for unge og av unge. DNT ung Trøndelag står for et aktivt og inkluderende friluftsliv for alle mellom 13 og 26 år. 

DNT ung Trøndelag, som er TT og NTTs ungdomstilbud, arrangere et bredt utvalg turer og kurs, både sommer og vinter.

De siste årene har DNT ung Trøndelag satset mye på kombinere organiserte fjellturer med hverdagsaktiviteter og friluftsliv med spillekvelder, kajakkpadlingskvelder og billig klatring hver torsdag i utehallen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen Trøndelag utdelte folkehelseprisen for 2019. 

Skrevet av Jonny Remmereit 19. november 2019