Nye hederspriser i TT

Styreleder i TT, Kjell Fordal, kunne stolt dele ut Ildsjelprisen til Tove Strickert (tv) og Innbudt livsvarig medlemskap til Mildrid Solemsli (th).
Styreleder i TT, Kjell Fordal, kunne stolt dele ut Ildsjelprisen til Tove Strickert (tv) og Innbudt livsvarig medlemskap til Mildrid Solemsli (th). Foto: Jonny Remmereit

Under årsmøtet i TT den 4. april fikk to av Trondhjems Turistforening sine ressurspersoner gjennom mange år sine velfortjente utmerkelser. 

TTs ildsjelpris 2018 til Tove Strickert​​​​​​​

Barnas Turlag har i over 20 år bidratt sterkt til at turistforeningen har blitt tilgjengelig også for barn og barnefamilier. Så sent som i 1987 sto det et skilt på Gjevilvasshytta «Denne hytta egner seg best for de over 12 år.» Det vil være utenkelig i dag, da TT har 16 lokale Barnas Turlag i sitt område, som arrangerte 136 turer og aktiviteter i 2018.

Flaggskipet blant TTs Barnas Turlag er representert her i dag og vi har gleden av å tildele årets ildsjelpris til Tove Strickert, primus motor fra Barnas Turlag Røros for ekstra ordinær innsats over flere år. På Røros har barnas turlag en spesiell plass i hjerte til innbyggerne. I Røros-traktene står turistforeningens T-en både for turistforeningen, Tove og for uforglemmelige naturopplevelser i barndommen. Tove er dermed med på å gi barna i Rørostraktene den beste starten i foreningen et DNT medlem kan ønske seg.  

Innbudt livsvarig medlemskap til Mildrid Solemsli
Mildrid Solemsli har i mange vært aktiv både i jobb og på dugnad for TT. Hun har vært skiftleder og viktig drivkraft på Rønningen gjennom vinteren, for deretter å dra til fjells å arbeide som medarbeider på Jøldalshytta.

Hun har også deltatt som ressursperson og frivillig på arrangementer blant annet i regi av veteranan. Og som om ikke det skulle være nok så går Mildrid mer på tur enn de fleste.

Hun har en holdning til arbeidet med utholdenhet og nøyaktighet som er en inspirasjon for alle sine medarbeidere. Hun har stilt opp for TT i perioder der TT har hatt behov for hjelp, selv om hun kanskje kunne trengt en pause. Hun har brukt sin kompetanse til å lære opp mange av de unge medarbeiderne på hyttene og har gjennom sin tid arbeidet med mer enn 80 ulike personer som hun så fint oppsummerte.

Mildrid har vært en fantastisk ambassadør for TT som mange vil savne når hun nå går av med pensjon i en alder av 82 år.

I dag har vi gleden av å tildele deg TTs utmerkelse «Innbudt livsvarig medlemskap»


Følgende takkes av for sin innsats i styre og stell.

Are Løset 8 år i styret fra 2011-2019.
Are har vært aktivt med i TTs styrende organer i mange år. Først som leder i ungdomsgruppa, men også i styre og råd. Are har også sittet i landsstyret i DNT ung, og valgkomiteen i DNT. Are har med sin medisinske bakgrunn bidratt med avanserte kurs i fjellmedisin. Han har også vært en viktig pådriver for ungdomssatsing, frivillighet og arbeidet med å få Rønningen til å fungere som friluftslivsarena.

Randi Wiggen 9 år som Rådsordfører fra 2010-2019
Randi har gjennom mange år bidratt på en engasjert og reflektert måte til TTs utvikling. Hun har de ni siste årene vært rådsordfører og sørget for at rådet på en konstruktiv måte kommer med i viktige prosesser i foreningen. Randi har i denne perioden vært spesielt opptatt av at organisasjonen har en velfungerende struktur, og at arkiv og historie blir ivaretatt på en god måte. Hun har også vært en pådriver for gode digitale løsninger, og ikke minst en varm forkjemper for TTs engasjement for Rønningen. Randi har tidligere mottatt TTS hederstegn «Reinrosa Med gull eikekrans» for sitt arbeid.

Karl Ove Bjørnstad etter 6 år i rådet fra 2013 til i dag.
Karl Ove har med sin faglige bakgrunn, friluftlivsinteresse og store engasjement i samfunnsdebatten bidratt med gode innspill til styrets arbeid gjennom sin tid i Rådet.

Jarle Malvik etter 6 år fra 2013 til i dag.
Jarles arbeid har blitt satt stor pris på. Han har med sin erfaring og klokskap bidratt til skikkelighet, nøkternhet og gode faglige og økonomiske råd og betraktninger, som styret har hatt stor nytte av i sitt arbeid. Jarle har bidratt i organisasjonen i mange sammenhenger blant annet i Rådet og i fondstyret.Skrevet av Jonny Remmereit 5. april 2019