Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

NVE foreslår at 40 % av kommende vindkraft legges til Trøndelag

I Nasjonal ramme for vindkraftutbygging får Trøndelag 3 av 13 vindkraftområder. Trøndelags 3 områder utgjør over 40% av det totale arealet som er foreslått.

Dette er katastrofalt for naturen og friluftslivet, sier de daglige lederne i Trondhjems Turistforening og Nord-Trøndelag Turistforening, Frode Støre Bergrem og Nina Pettersen.

Turistforeningene i Trøndelag reagerer sterkt på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker på verdifulle natur- og friluftslivsområder som aktuelle for vindkraftutbygging. I dag ble utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft på land overrakt til Olje- og energidepartementet (OED). Trøndelag er spesielt hardt rammet. Av totalt 13 utpekte områder får Trøndelag 3. Områdene er store deler av Namdal (6090 km2), grenseområdene mellom Trøndelag og Møre (2500 km2) og indre Sør-Trøndelag (3276 km2).

Det er verdt å merke seg at områdene ikke inkluderer Fosen og resten av Trøndelagskysten som allerede er hardt rammet av utbygd og planlagt vindkraft. Vi har dermed ikke fått se konsekvensene av vindkraft som allerede er vedtatt før nye områder foreslås. I de foreslåtte områdene finner vi flere nasjonale turruter og viktige regionale friluftsområder.


De tre områdene er:

  1. Namdalen

I Namdal foreslås det nå et digert område for vindkraftutbygging på over 6000 km2. Berørte kommuner er Steinkjer, Snåsa, Overhalla, Grong, Namsskogan, Namdalseid, Namsos, Høylandet, Nærøy og Leka. Området inneholder flere typer av verdifulle natur- og friluftsområder. Geitfjellet har kvaliteter som inneholder både enkel tilrettelegging, og fungerer som en innfallsport til urørte naturområder. Her er det mange regionale brukere som kommer for å benytte seg av alpinanlegg og skiløyper, og ikke minst for å dra på hytta. Kvalitetene for resten av det enorme området som foreslås som vindkraftområde er urørtheten, og tilgjengeligheten for både hverdagsfriluftsliv på fjellet. Det er her man plukker bær, går på topper, fisker fjellørret og går på jakt.


  1. Grenseområde Trøndelag/Nordmøre

Dette området ligger nord for Surnadalen og Rindalen, øst for Halsa, Sør for Hita og vest for Trondhjemsfjorden. Her finnes det viktige naturområder av både lokal og nasjonal verdi. Her driver lokalbefolkningen hverdagsfriluftslivet, jakter og fisker. Verdifulle områder for hyttefolk kommer også til å bli kraftig berørt. Også en av landets mest populære fjellturer

ligger i dette området som NVE har utpekt som egnet for vinkraftindustri. Det er turen i Fjordruta. Den er på turistforeningens nasjonale liste over de 11 ypperste langturene i Norge, og blir nå sterkt berørt. Her ligger merkede turstier og turisthytter som perler på en snor. Også den populære toppturen til Ruten, randonetoppen nr.1 for ungdom, ligger i dette området. Hemnkjølen, Omnfjellet, Hjelmen, Skåkleiva, Dyrstolan og indrefilene på Aure er bare noen av konfektene som kan gå tapt. Dette er bare en trist dag naturen og friluftslivet her! I tillegg er Snillfjord, som også er inne i dette området, allerede rammet av vindkraft.


  1. Indre Sør-Trøndelag

Dette omfatter kommunene Stjørdal, Selbu, Klæbu, Malvik, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Meldal. Viktige tur- og utfartsområder blir berørt. Dette er et viktig område for lokalbefolkningen for jakt, fiske og friluftsliv. Det store naturområdet med Rensfjellet i sentrum kommer til å bli kraftig berørt. I tillegg er det en nasjonal turrute (Norge på tvers), Innfallsporten til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Forollhogna nasjonalpark, Rensfjellområdet som er et av de viktigste hytte- og utfartsområdene hvor det utøves et mangfoldig friluftsliv. De populære turmålene Bringen, Ilfjellet og Kråkfjellet og Flåmarka/Brungmarka er også inkludert i vindkraftplanen. Kvitfjellhytta og Prestøyhytta med sitt rutenett sommer og vinter ligger også innenfor disse områdene. Barnas naturverden nord for Trollheimen står også i fare for å bli inkludert i planen. Urørthet og mangel på tilrettelegging er en av de viktigste kvalitetene for dette området. Hele fjellmassivet fra Kjølifjellet, via Rensfjellet og til Klæbu er et område for de som vil drive utilrettelagt friluftsliv hvor man navigerer med kart og kompass og overnatter i telt. Det er verdt å merke seg at det blir stadig færre slike områder.


- Vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang! Vindkraft på land er bare en av mange muligheter for å fase ut fossil energi. Vi forventer at regjeringen velger klimatiltak med minst mulig tap av natur. Vi trenger ikke bygge ned verdifulle naturområder med vindkraftindustri, sier Bergrem og Pettersen.

Nei til vindkraft i urørt natur 
- Det er skuffende at ikke NVE slår fast at vi skal skjerme all urørt og inngrepsfri natur mot vindkraftutbygging. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og gir mulighet for helt spesielle naturopplevelser, og burde ikke bygges ned, sier Bergrem og Pettersen. 

- NVE har tatt ut noen friluftslivsområder av nasjonal verdi, men burde skjermet flere områder som i dag brukes av folk for å komme seg ut på tur. Vi mener man burde ekskludert alle regionalt viktige friluftsområder, og det sentrale hytte- og rutenettet for friluftslivet. Disse områdene er populære utfartsmål og gjør at mange kommer seg ut på tur. Naturinngrepene og støyen fra vindkraftverkene gjør at naturopplevelsen vil forringes kraftig hvis det blir vindkraftanlegg i slike områder, sier de.

Føre var-prinsippet 
DNT er bekymret for at det er store hull i kunnskapen om hvor vi finner viktige naturverdier og mye brukte friluftslivsområder.  

- Vi reagerer på at NVE ikke legger føre var-prinsippet til grunn for arbeidet med nasjonal ramme. Det pekes på store kunnskapsmangler, men NVE tar ikke konsekvensen av det. De burde ikke åpne for utbygging i områder vi vet for lite om, men heller foreslått hvilken kunnskap som bør hentes inn før det tas så viktige beslutninger om et område

Viktig høringsprosess fremover 
Utkastet til nasjonal ramme sendes nå på høring, før Olje- og energidepartementet skal konkludere på den endelige utformingen. 

Nok er nok i Trøndelag. NTT og TT vil jobbe aktivt for å stoppe videre landbasert vindkraftutbygging, og vi håper at politikere, berørte kommuner, lag og foreninger gjør det samme.

Skrevet av Jonny Remmereit 4. april 2019