Vinterferie på Norges finest hytte

Gjevilvasshytta er kåret til den fineste betjente DNT-hytta i landet. Hytta er betjent i skolens vinterferie og i påske og er et ypperlig tilholdssted for sprekinger, eldre, ungdom og barnefamilier. Området byr på rike turmuligheter med spennende topper og lune daler. Rundt hytta vil det bli tilrettelagt for skileik hvor man kan delta etter eget ønske.

Til Gjevilvasshytta er det 9 km å gå inn til hytta. Terrenget rundt hytta er ypperlig egnet til skileik for store og små. 


Dagservering i vinter- og påskeferien

Alle dager fra kl 12 til kl 16 i vinterferien. 

Adkomst

Tog eller buss til Oppdal og taxi til Osen ved Gjevillvatnet. Med egen bil følger du E6 til Oppdal, Fv 70 til Festa bru og tar til høyre (nordover) og følger bomvei til Osen ved Gjevillvatnet. Herfra er det 9 km på ski inn til hytta etter Gjevillvassvegen. Gjevillvassvegen blir brøytet i perioder i vinter. Vegen er ikke åpen for fri ferdsel. Man går langs vegen enten den er brøytet eller ikke. Ingen skiløype.

Betjent

Vinterferien: 19. - 28. februar
Påske: 26. mars - 5. april

Ubetjent

Til og med 18. februar
28. februar - 26. mars
Fra og med 5. april

Gjevillvassvegen blir brøytet i perioder i vinter, noe som betyr at det ikke blir skiløype der lengre. Uten et forutsigbart skiløypetilbud er det vanskelig å drive et betjent serveringstilbud. Derfor har vi avlyst alle måneskinnsturene og all dagservering i helgene mellom vinterferien og påskeferien. Det blir dagservering i vinterferien og påska.

Skrevet av Henrik Lerdahl 11. januar 2021