Julehilsen

Tenk at det er 150 år siden turistforeningen ble startet, og de første hyttene og stiene ble opparbeidet. Aktivitetsnivået i 2018 tyder ikke på at alderen tynger.

Se bare på disse tallene:

 • 22 438 medlemmer, en økning på 15 % de fem siste år
 • 28 000 overnattingsdøgn på hyttene, opp 25 % på fem år
 • 36 000 dugnadstimer, mot 24 000 i 2014
 • 650 arrangement med til sammen 45 000 deltakere

  De fleste bidrar gjennom sitt medlemskap og nettopp din støtte gjør at TT skaper mye friluftsliv i Trøndelag. TT har ansvaret for 1000 kilometer sti. Vi gjør et stort arbeid hvert år for å sikre at disse stiene er i best mulig stand, og at vår ferdsel ikke skader naturen. Over 2500 timer er brukt. Denne filmen viser det største enkeltbidraget i år, nemlig ny bru over Svartåa ved Trollheimshytta. Det blir flott å slippe å grue seg for at flommen har tatt forbindelsen mellom øst og vest i Trollheimen.  TTs hytter har gitt ly til fjellfolk siden 1890. Styret er veldig opptatt at vi skal greie å holde disse i topp stand, og at de skal framstå like attraktive for våre barnebarn, som de var for våre besteforeldre. Det krever kontinuerlig arbeid både av frivillige og ansatte i organisasjonen. Årets innsats har kostet i alt 4 millioner kroner. Foreningens frivillige har i tillegg bidratt med 2400 dugnadstimer. Bildene viser utskifting av alle ovner og peisinnsats på Schulzhytta, og arbeidet med ny vannforsyning på Storerikvollen.


  Mange deltar også i fellesarrangement. Våre dyktige turledere, grupper og lokallag arrangerer et bredt spekter av turer og kurs som gir mange både inspirasjon, trygghet og turfølge. Denne gangen får «Barnas store fjæredag» og «Natt i naturen» stå som flotte eksempler blant våre 650 arrangementer.

  En viktig del av tilretteleggingen er inspirasjon og informasjon. Det er mange muligheter, og ikke alltid så lett å vite hvor de fine turene er. TT bruker mye ressurser i ulike kommunikasjonskanaler til å formidle turglede og gi tips til hvor din neste tur kan gå. Et av disse tiltakene er årboka, som dette året handler om bratte turer. Toppturer er spennende. Denne boka gir tips om ulike alternativer i vår region, i tillegg til tips og råd du må forholde deg til når du vil ferdes trygt.

  Jeg vil takke deg for at du bidrar til TTs arbeid for friluftsliv gjennom å være medlem. Hvis du vil bidra ytterligere gjennom frivillig innsats, så oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med oss. Det er mange spennende oppgaver som er ugjorte.

  Takk for turen i jubileumsåret 2018, og velkommen til nye naturopplevelser over nyttår.

  mvh

  Frode Støre Bergrem
  Daglig leder
  ​​​​​​​Trondhjems Turistforening

  Skrevet av Frode Støre Bergrem 21. desember 2018