Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Forslag på kandidater til styret i TT ønskes

Valgkomitéen har startet forberedelsene til Årsmøtet 2018. Styreleder Lillian Fjerdingen har nå tjent foreningen i 8 år. I henhold til vedtektene skal hun nå avløses av en ny styreleder.  I tillegg er fire styremedlemmer på valg. De samme vedtektene fastslår at alle medlemmer av Trondhjems Turistforening har forslagsrett, og valgkomitéen oppfordrer med dette medlemmer og undergrupper til å vurdere og foreslå kandidater til disse vervene.

Valgkomitéen søker etter personer med et friluftshjerte, dvs med verdier som er i samklang med turistforeningens virke og verdigrunnlag, men som også har visjoner for Trondhjems Turistforenings videre utvikling i tiden fremover. Valgkomitéen er på jakt etter å øke både den aldersmessige og geografiske spredningen blant styremedlemmene, og kan tilby engasjerte mennesker mulighet til å arbeide med andre engasjerte mennesker. Valgkomitéen ser også etter mennesker med forståelse av samfunnsmessige og politiske prosesser som kan og vil påvirke foreningens virke fremover.

Styrets funksjon er en balansegang mellom et operativt styre og et strategisk styre. Foreningen har en kompetent administrasjon som driver foreningen i det daglige. Samtidig er foreningen avhengig av dugnadsarbeid på mange nivå for å nå de ambisjonene og målsettingene som er vedtatt.

Forslag til kandidater som styreleder og styremedlemmer kan rettes til valgkomitéens medlemmer innen 15. november.

Bente Skorge,tlf 975 03 438, bes@eggen-arkitekter.no

Kari Hallan, tlf 908 55 107, kari_hallan@yahoo.no

Tom-Ivar Bern, tlf 915 14 999, tom-ivar.bern@innovasjonnorge.no

Skrevet av Jonny Remmereit 16. oktober 2017