Fylkeskommunen  er  enig;
​​​​​​​egne  regler  er  uklare  og 
skal  nå  tydeliggjøre  disse

Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening.
Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening. Foto: Janne Horgen Tegnander

I forbindelse med fylkeskommunal kulturstøtte til organisasjoner i Trøndelag er det gjennomført en revisjon av søknadsopplysninger. Reglene er uklare, og det slo uheldig ut for TT og flere andre organisasjoner. Nå har fylkespolitikerne konkludert med at Trøndelag fylkeskommune må tydeliggjøre sine egne retningslinjer for å unngå misforståelser. Vi er godt fornøyd med å ha blitt hørt i denne saken, sier Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening. 

TT søker kulturtilskudd fra Fylkeskommunen basert på antall medlemmer fra 0 til 26 år. Retningslinjene fra Fylkeskommunen sier at ordningen gjelder for barn og ungdom fra 0–26 år. TT har tolket det som 0 til og med 26 år, og har derfor tatt med 26-åringene i sine tall. Revisjonen påpekte at dette er feil: O – 26 år betyr 0 til og med 25 år. I 2020 utgjorde dette at 326 medlemmer for mye ble rapportert inn, av 5'688 barne- og ungdomsmedlemmer totalt. 

Revisjonen påpekte også og at TT har tatt med gavemedlemskap, noe revisjonen tolket som ikke-aktive medlemmer. – Det er ganske vanlig at noen gir medlemskap i turistforeningen i gave; dette medlemskapet er fullverdig og betalt. I barne- og ungdomssegmentet gjelder dette 295 medlemmer i 2020. TT har ikke hatt noen grunn til å tro at det ikke godkjennes som tellende medlemmer, da de er fullverdige medlemmer og medlemsavgiften er betalt, sier Bergrem 

 TT beklaget at vi har feiltolket retningslinjene, og er glade for at revisjonen avdekket det, slik at vi får endret rapporteringsrutinene  forteller Bergrem. 

– Det er også beklagelig at de Fylkeskommunale retningslinjene ikke er helt klare på disse områdene. Vi mener formuleringen 0-26 år er mulig å tolke til å gjelde også det året man fyller 26 år, særlig når vi og mange andre ungdomsorganisasjoner har det som grense. Det står heller ingenting i retningslinjene som får oss til å forstå at gavemedlemskap slik DNT praktiserer det ikke skulle være et gyldig medlemskap, sier Bergrem. 

Det er svært viktig for TT å sikre vårt omdømme som en seriøs og god organisasjon. Derfor sendte foreningen en formell henvendelse til Trøndelag fylkeskommune og forklart saken fra sitt ståsted. Saken ble behandlet i Hovedutvalg for kultur 2019-2023 og de kom frem til:  For å unngå framtidige misforståelser må regelverk/retningslinjer tydeliggjøres. Det iverksettes ikke videre reaksjoner.

– Dette vedtaket var viktig for oss. Vi håper derfor at denne kontrollen, kombinert med en gjennomgang av fylkeskommunens retningslinjer, vil gjøre det mindre sannsynlig at vi og andre frivillige organisasjoner vil feiltolke retningslinjene og bli uthengt i en slik sak i framtiden, avslutter lederen i TT.


Utdrag fra vedtaket i Hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune
35/22 Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner -
Kontroll av søknadsopplysninger 2019, 2020 og 2021 - Rapport fra Deloitte

Hovedutvalg for kultur 2019-2023 sitt vedtak
1. Rapporten fra Deloitte tas til orientering.
2. Fylkesdirektøren tar med seg de omtalte konklusjonene inn i det pågående arbeidet med evaluering av tilskuddsordninger som skal være ferdig høsten 2022.
3. For å unngå framtidige misforståelser må regelverk/retningslinjer tydeliggjøres. Det iverksettes ikke videre reaksjoner.

Faksimile fra Adresseavisen

Skrevet av Jonny Remmereit 7. juli 2022