Feiltolking av uklare regler slår uheldig ut for TT 

Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening
Frode Støre Bergrem, daglig leder i Trondhjems Turistforening Foto: Jonny Remmereit

I forbindelse med fylkeskommunal kulturstøtte til organisasjoner i Trøndelag er det gjennomført en revisjon av søknadsopplysninger. Reglene er uklare og det slår uheldig ut for TT og flere andre organisasjoner, sier Frode Støre Bergrem daglig leder i Trondhjems Turistforening. 

TT søker kulturtilskudd fra Fylkeskommunen basert på antall medlemmer fra 0 til 26 år. Retningslinjene fra Fylkeskommunen sier at ordningen gjelder for barn og ungdom fra 0-26 år. TT har tolket det som 0 til og med 26 år, og har derfor tatt med 26 åringene i sine tall. Revisjonen påpeker at dette er feil: O – 26 år betyr 0 til og med 25 år. I 2020 utgjorde dette at 326 medlemmer for mye ble rapportert inn, av 5688 barne- og ungdomsmedlemmer totalt. 

Revisjonen påpeker også og at TT har tatt med gavemedlemskap, noe revisjonen har tolket som ikke-aktive medlemmer. – Det er ganske vanlig at noen gir medlemskap i turistforeningen i gave; dette medlemskapet er fullverdig og betalt. I barne- og ungdomssegmentet gjelder dette 295 medlemmer i 2020. TT har ikke hatt noen grunn til å tro at det ikke godkjennes som tellende medlemmer, da de er fullverdige medlemmer og medlemsavgiften er betalt, sier Bergrem 

 TT beklager at vi har feiltolket retningslinjene, og er glade for at revisjonen avdekket det, slik at vi får endret rapporteringsrutinene og tilbakebetalt de ca. 40 000 kronene vi har fått utbetalt for mye i de tre årene ordningen har virket forteller Bergrem. 

– Det er også beklagelig at de Fylkeskommunale retningslinjene ikke er helt klare på disse områdene. Vi mener formuleringen 0-26 år er mulig å tolke til å gjelde også det året man fyller 26 år, særlig når vi og mange andre ungdomsorganisasjoner har det som grense. Det står heller ingenting i retningslinjene som får oss til å forstå at gavemedlemskap slik DNT praktiserer det ikke skulle være et gyldig medlemskap, sier Bergrem. 

– Det er svært viktig for oss å sikre vårt omdømme som en seriøs og god organisasjon. Vi håper derfor at denne kontrollen, kombinert med en gjennomgang av fylkeskommunens retningslinjer, vil gjøre det mindre sannsynlig at vi og andre frivillige organisasjoner gjør feil og blir uthengt i en slik sak i framtiden, avslutter lederen i TT.Skrevet av Jonny Remmereit 16. mai 2022