Åpner for mer vindkraft på land

Er det slike påskeopplevelser vi ønsker oss i fremtiden?
Er det slike påskeopplevelser vi ønsker oss i fremtiden? Foto: Jonny Remmereit

FREDAG FØR påskeferien gikk regjeringen ut og fortalte at konsesjonsbehandlingen av vindkraft på land skal gjenopptas. Det er en oppsiktsvekkende uklok beslutning.

Vindkraftutbyggingen på land ble satt på hold fordi det ikke har vært tatt nok hensyn til naturødeleggelsene, og fordi lokalsamfunnenes mulighet til medvirkning har vært for dårlig. Dette utdaterte regelverket er den direkte årsaken til at bygging av vindkraft på land har blitt et så betent politisk spørsmål.Selv om et nesten samlet politisk Norge har vært enige om at regelverket må fornyes, velger altså regjeringen å gjenoppta byggingen før det nye regelverket er ferdigstilt. Det undergraver Stortingets behandling og vedtak, og alle de involveringsprosessene som har foregått siden Nasjonal ramme ble lagt i skuffen.Regjeringen forskutterer et regelverk, uten at det har vært gjennom normale demokratiske prosesser, og uten at de rettslige føringene er på plass. Et midlertidig system vil åpenbart være krevende for energimyndighetene å forvalte, det vil være vanskelig for kommunene å navigere i, og det blir håpløst å håndtere klager eller saksbehandlingsfeil.Dette er oppskriften på nye konflikter. Det nye konsesjonssystemet skulle gjenopprette tilliten. Med denne uforståelige beslutningen har regjeringen klart kunststykket å gjøre det motsatte.

Per Hanasand
Styreleder i DNTNå kan flere turområder i Norge blir omgjort til industriområder. Her fra Geitfjellet vindindustrianlegg.
Nå kan flere turområder i Norge blir omgjort til industriområder. Her fra Geitfjellet vindindustrianlegg. Foto: Jonny Remmereit

TT støtter opp om og mener det er et viktig budskap som DNTs styreleder kommer med her. Det viktige folkeopprøret mot alt for omfattende nedbygging av Trøndersk natur til vindkraft satte en stopper for ny utbygging. I stedet ble det mer fokus på alternative tiltak som energisparing, modernisering av vannkraft, solenergi og havvind. Samtidig ble det satt i gang en revisjon av konsesjonssystemet som tar større hensyn til natur, reindrift, og friluftsliv, og gir mer lokal innflytelse. Den prosessen må ikke ødelegges av at regjeringen nå har bestemt å starte opp konsesjonsbehandling av vindkraft på land før denne viktige endringsprosessen er fullført.

Fra vindindustrianlegget på Roan på Fosen.
Fra vindindustrianlegget på Roan på Fosen. Foto: Jonny Remmereit