Friluftsarena Rønningen gård - et bærekraftstilbud

TT skal stimulere flest mulig til å bruke nærområdet, egen landsdel og eget land til aktivitet og friluftsliv i hverdag, helg og ferie. Vårt tilbud skal være inkluderende for alle alders- og samfunnsgrupper. Derfor har vi bl.a. satset på å utvikle et bærekraftig tilbud rundt Rønningen gård i Bymarka. Anlegget er nå ferdigstilt og åpent for alle.

TT har gjennom 134 år sørget for en infrastruktur for friluftsliv i de aller mest verdifulle turområdene i Trøndelag. Allerede i 1887 startet vi med å bygge hytter og turstier i Bymarka. Så tok vi fatt på å lage stier og hytter i fjellet. Det enorme arbeidet i fjellet som er bygd opp over lang tid har blitt et viktig bidrag for å støtte opp under friluftsliv som mange vil anse som en del av den norske identiteten. 

Dette tilbudet er kanskje det mest bærekraftige «reiselivstilbudet» vi har i Norge.
Det bidrar til at titusenvis av mennesker kan feriere kortreist i sin landsdel. Dette er også et framtidsrettet tilbud fordi dagens unge sannsynligvis ikke kan bygge egne hytter i samme grad som nå.

De siste årene har vi økt fokusen på å utvikle Bymarka som et bærekraftig ferie og fritidstilbud for de som bor i Trondheimsområdet. Vi har knyttet satsingen rundt Rønningen gård, som er et populørt turmål med servering. Da vi starta «Prosjekt Rønningen» i 2018, ble det raskt bestemt å bygge tre gapahuker i nærheten av gården. Disse skulle ha mange sitteplasser og være tilrettelagt for hengekøyeovernatting. Den første gapahuken ble lafta på dugnad i 2018/19 og nummer to sto ferdig i 2020. Begge ble bygd etter skisser laga av driftsavdelinga i TT.

En av gapahukene er laget av ungdommer
Den tredje gapahuken er utforma av DNT ung Trøndelag. De tok utfordringa fra administrasjonen i TT på strak arm, og arrangerte flere dugnadsmøter der de jobba seg fram til et forslag. De designa en flott konstruksjon som gir et moderne og stilig uttrykk.
Det ble innledet et samarbeid der elever i 1. klasse på bygg- og anleggsteknikk ved Charlottenlund videregående skole tok på seg oppdraget med å bygge gapahuken. Les mer om byggingen her.

I tillegg er det laget pizzaovn og bålplasser til matlaging. Det er laget et eget lekeområde; Turboskogen, - barnas egen lekeskog. Lavvo med bålpanne er også en del av tilbudet. Dette gjør at man nå har et tilbud som man kan nå med offentlig kommunikasjon fra alle steder i Trondheim. Og man kan få spennende og hyggelige fritidsopplevelser i hverdagen og i helgene. Her er det også mulig å overnatte i telt eller hengekøye og området har toaletter.


DNTs visjon er «Naturopplevelser for livet». Dette innebærer ikke bare en visjon for de livene som leves nå. Vi har også et ansvar for at kommende generasjoner skal få ta del i vår rikdom. Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. TT har vært en bærekraftspioner helt siden organisasjonen ble grunnlagt i 1887. Med hyttene våre har vi drevet delingsøkonomi i nesten 135 år. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv har alltid vært en kjerneoppgave for TT. Dette er også vårt viktigste bidrag til et bærekraftig samfunn. Med høy troverdighet, lang historie og mange medlemmer kan Turistforeningen spille en viktig rolle som inspirator og foregangseksempel for et mer bærekraftig samfunn.  Vår aktivitet er i utgangspunktet bærekraftig. Et fremtidig lavutslippssamfunn trenger mer friluftsliv, ikke mindre. Mange opplever friluftsliv som viktig for trivsel og mestring. Tilrettelegging for friluftsliv er et godt folkehelsetiltak.

Skrevet av Jonny Remmereit 29. oktober 2021