Rulleskianlegg i marka. Er det en god ide?

Ønsker vi utbygging av asfalterte rulleskiløyper i våre verdifulle turområder.
Ønsker vi utbygging av asfalterte rulleskiløyper i våre verdifulle turområder. Foto: Kinge Røstad

Formannskapet behandler saken om «nærskianlegg» ved Lohove og Fuglmyra 18. mai. Skiidretten har de senere åra gjort om flere lysløypetraseer i Bymarka til asfalterte veier. Er det en slik utvikling vi ønsker oss i marka og i friluftsområdene der vi bor?

Deres begrunnelse er å sikre gode treningsfasiliteter for barn og unge i barmarksesongen, og løyper som trenger lite snø for å kunne prepareres om vinteren. Ulempen med et slikt anlegg er at naturen og landskapet endrer karakter.

Asfalterte løyper skaper inntrykk av at det går veier i terrenget, og påvirker landskapet og verdien som tur og friluftslivsanlegg vesentlig. Hva skal da legges mest vekt på?

Friluftsliv er en aktivitet som svært mange driver med. Over 80 % av befolkningen oppgir at tur og friluftsliv er en viktig fritidsaktivitet. Trondheim er en by i vekst. De østlige bydelene som sogner til Lohove er folkerike og mange bruker disse områdene til friluftsliv. Lohove barnehage bruker dette området daglig og skoler som grenser til markaområdet bruker det jevnlig i forbindelse med undervisning. På ettermiddag og kveld yrer det av folk om lufter hunder, trener eller rett og slett går seg en turer i det tette stinettet som preger hele marka. Lohove og Fuglmyra er et lett tilgjengelig område i marka, som har stor verdi for barn og unge og de som ikke så lett kan ta seg videre innover den ganske kuperte Strindamarka. For alle disse så vil en rulleskiløype redusere kvaliteten for friluftsliv i dette området.

Så respekterer vi at skiidretten har behov for gode treningsforhold og trafikksikre løsninger. At det er behov for utvikling og tilrettelegging er forståelig. Så er det likevel sånn at man må prioritere. En skiarena med møteplasser og muligheter for skileik vil gi mye positiv aktivitet. Men et godt naturtilpasset stinett med myk overflate er også meget viktig for alle som driver aktivt med trening. For barn er det det aller mest verdifulle. Olympiatoppen hevder at organisert rulleskitrening starter omtrent ved i 13-14 årsalderen. Det betyr at for barna, som kanskje har aller mest bruk for et næranlegg så vil et anlegg uten rulleskiløyper være absolutt best. Mye rulleskitrening blant ungdom og voksne foregår langs vei fordi det er mest variert og også fordi rulleskiløypene som er bygd i marka ofte er for kupert og krevende for mengdetrening. Der er kanskje den omfattende utbyggingen av sykkelveier mulig å se som et godt trafikksikkerhetstilbud også for rulleskiløpere.

Argumentene for å bevare natur- og friluftslivsområdet på Lohove er så sterke, og antallet mennesker som har glede av Estenstadmarka/Strindamarka er så stort at det vil være helt feil å prioritere asfalterte rulleskiløyper der for relativt få.

TT er glad for at engasjementet blant folk i bydelen har bidratt til påvirke denne saken slik at det nå i stor grad er tatt hensyn til friluftslivet i kommunedirektørens forslag til reguleringsplan. Vi oppfordrer formannskapet til å holde fast på dette i behandlingen til glede for naturen, og de aller fleste brukerne av marka.


Frode Støre Bergrem
Daglig leder
Trondhjems Turistforening

Er det en god ide å asfaltere rulleskiløyper i naturen?
Er det en god ide å asfaltere rulleskiløyper i naturen? Foto: Kinge Røstad

Skrevet av Jonny Remmereit 18. mai 2021