Vindkraftanleggene ødelegger naturen i Midt-Norge

Er det slik vi vil at naturen i Midt-Norge skal bli seende ut når vi etterlater den til våre barn og barnebarn?
Er det slik vi vil at naturen i Midt-Norge skal bli seende ut når vi etterlater den til våre barn og barnebarn?

Nei til enda mer rasering av naturen vår! - Ja til å ta vare på vår natur. 

Nå planlegges tidenes største vindkraftutbygging i Norge. På Fosen er store deler av naturen i ferd med å ødelegges som følge av utbygging av vindkraft. Ikke nok med dette. Nå planlegger politikerne tidenes største utbygging og resten av Trøndelag står for tur. Sannsynligheten for at det kommer gedigne vindmøller i dine favorittområder er større enn du tror. Dette har nok verken du eller jeg fått med oss, men nå er dette i ferd med å skje. 

Friluftsliv er Norges største og viktigste fritidsaktivitet. Naturen er veldig viktig for vår mulighet til rekreasjon, opplevelser, berikelse, mestring og stillhet. Men den norske naturen trues på flere hold, blant annet av urbanisering og industriutbygging. I løpet av de siste 100 årene er andelen villmarkspreget natur gått fra 50% til under 12%.

Nå må vi verne om det lille som er igjen av urørt norsk natur. Vi må alle mobilisere!

Irreversible naturinngrep 

Trondhjems Turistforening, med alle våre lokallag, sier et tydelig og klart «nei!» til vindkraftanlegg i våre områder. Vindkraftturbiner til fjells er industrielle anlegg som medfører en rekke negative konsekvenser for natur og friluftsliv. Turbinene er enormt høye (opptil 250 meter) og synlige på mange mils avstand, de bråker og opptar store areal. For hver vindkraftturbin bygges 800 meter brede grusveier med dype skjæringer i terrenget. Naturinngrepene er irreversible. Foran hver turbin er det gruset oppstillingsplass på størrelse med en halv fotballbane. Dyre- og plantelivet blir også sterkt lidende ved en slik massiv utbygging. 

Faren for iskast fra rotorbladene kan vinterstenge viktige friluftslivsområder. Turistene som kommer til Norge vil oppleve vår enestående vakre natur, ikke se vindturbiner. 

Ikke rasér verdifull norsk natur 

Trondhjems Turistforening er for fornybar energi og det er viktig at Norge bidrar i den store klimadugnaden, men å ødelegge resten av verdifull norsk natur i klimaets navn er ikke veien å gå. Konsekvensene ved vindkraftutbygging er for store i forhold til hva vi får igjen. Vi må heller se mot andre løsninger på klimakrisen. Energieffektivisering og –sparing er to viktige tiltak, i likhet med energiomstilling og energigjenvinning. Oppgrader for eksempel gamle kraftverk og overføringslinjer. Her er det mye energi å hente. Vi må stoppe pengegaloppen der fokus kun er på nye anlegg og at vår natur "selges" til utlandet med stor fortjeneste for få private aktører. Bakgrunn for uttalelse: Myndighetene ønsker økt utbygging av vindkraftverk i Norge. NVE arbeider nå med å vurdere utbyggingsmulighetene. Til sammen 43 områder analyseres. Områdene er spredd over hele landet og flere er i Trøndelg. Innen 1. april 2019 skal NVE levere Olje- og energidepartementet sin rapport med en vurdering av de mest egnede områdene for utbygging av vindkraft.  

Det planlegges tidenes utbygging av slike monstervindmøller i din landsdel. Det er ikke greit.

Det er enorme inngrep i naturen med bl.a. veiutbygging når man bygger en vindpark.

Skrevet av Frode Støre Bergrem 11. desember 2018