Frivilligheten er viktig 

Visste du at medlemmene i Trondhjems Turistforening bidro med 36 000 dugnadstimer i 2017? Det utgjør 20 årsverk. I praksis gjør det organisasjonen i stand til å få til svært mye. Mange lag og foreninger ser ut til å slite med å rekruttere frivillige, men vi opplever tvert imot en stor økning i interessen for å gjøre frivillig arbeid. Mange av dugnadene vi har satt opp blir fulltegnet, og vel så det.

Vi har forsøkt å gjøre det lett å bidra, gjennom å lage egne frivilligsider på nettstedet tt.no. Der står mange av de oppgavene vi ser for oss listet opp, og man kan lese om, og melde seg på dugnader som man melder seg på andre arrangement. Dette har gjort det lettere for mange å komme i gang, og arbeidet blir effektivt organisert, og spennende å være med på. 

Frivilligheten i TT er mangfoldig. Mange tenker kanskje på stiene, og arbeidet med å bygge varder og male T-er i fjellet. Dette er en viktig del av arbeidet. TT har 1000 km stier i fjellet som vi har ansvaret for å skilte, merke og tilrettelegge. TTs hytter er kulturarv, og ligger Trøndelags flotteste, men også værutsatte fjellområder. Det krever mye å vedlikeholde, og oppruste disse anleggene slik at de framstår som like attraktive i framtida som de gjorde for våre besteforeldre. Uten den enorme frivillige innsatsen ville dette arbeidet vært umulig å håndtere med de økonomiske ressursene vi har til rådighet. Over 12 000 timer brukte TT-medlemmene på disse oppgavene i 2017.

Like mange timer ble lagt ned av turlederne, som med stort og smått ledet nesten 600 turer og kurs for barn, ungdom, voksne, godt voksne, fjellsportinteresserte og nye landsmenn. Det er turer for de som vil ha trygghet på krevende fjellturer, og det er turer for de som ikke har erfaring selv og ønsker litt drahjelp for å komme i gang. Turlederne gir svært mange muligheten til å få til den turen de ellers ikke hadde kommet seg på, de bidrar også til å gjøre turen mer interessant, trygg og sosial. Over 20 000 mennesker deltok på TTs fellesarrangementer i 2017.

For å planlegge, og legge til rette for all denne virksomheten er det også mange som bidrar gjennom å arbeide i styrer både for foreningen, for fjellsportgruppa, veteranan, ungdomsgruppa, 16 avdelinger av Barnas Turlag, og lokallagene våre på Fosen, Hitra og Frøya. Dette er dyktige og engasjerte mennesker som legger ned mye arbeid og tar stort ansvar for sine områder. Til slutt vil jeg nevne de som gjennom sin kompetanse bidrar i arbeidsgrupper og komiteer med planlegging av byggeoppgaver, arbeid med naturvern, årbokarbeid, og fotografering.

Nylig arrangerte TT «ambassadørkurs,» dette er et kurs som gir kunnskap om friluftsliv og organisasjonen. Det er også første steg i kursstigen for å bli turleder. Her deltok over 50 personer som er nysgjerrig på organisasjonen og ønsker å bidra på forskjellig vis. Dette er kurs vi holder jevnlig, og en fin måte å komme i kontakt med organisasjonen på. Denne uka holder en gruppe på 7-8 personer på med å skifte tak på Gjevilvasshytta. Torva er fjernet, det gamle eternittaket tatt av, og nytt tak er i ferd med å komme på plass. På lørdag skal våre turledere i «Turgruppa Til Topps» på tur i Strindamarka. Dette er innvandrere til Norge, som gjennom dette tilbudet får en fin mulighet til å bli kjent med nordmenn og med den norske turkulturen.

Frivillige i TT finnes i alle aldersgrupper. Det er selvsagt mange voksne som deltar, men det er også stort engasjement blant de yngre. Spesielt turledervervene appellerer til de unge, men også arbeidet med bygg og vedlikehold er interessant. Ungdomsgruppa «DNTung Trøndelag» har virkelig fått til en imponerende satsing på dugnadsturer der faglig dyktige og engasjerte ungdommer har gjort en imponerende innsats blant annet med rehabilitering av «vindskyddet» på Fiskåhøgda i Sylan. For dette arbeidet ble gruppa hedret med «årets ildsjelpris» på TTs årsmøte. De mottok også «veiviserprisen» på landsmøtet i DNTung. I år har gruppa planlagt en nyskapende og flott gapahuk som mange forhåpentligvis vil få se på Rønningen i løpet av høsten.

Kanskje du har lyst til å bidra med noe av dette. Jeg anbefaler en kikk på https://www.tt.no/frivillig/ kanskje finner du noe som engasjerer. Hvis du har spørsmål, kommentarer eller innspill til oss som organisasjon, så vil vi gjerne høre det.

Hør også gjerne av deg hvis du har et ønske om å bidra, men ikke helt finner det på nettsidene.
Kontakt meg da på epostadresse frode.bergrem@tt.no