Ansatte i administrasjonen

Frode Støre Bergrem
Daglig leder

frode@tt.no

Tlf: 400 08 668

Torunn Haugrønning
Økonomi- og organisasjonsansvarlig

torunn@tt.no

Tlf: 974 97 729 

TUR- OG KURSAVDELINGEN

Eva Austvik
Leder tur- og kursavdeling

Tlf: 924 93 787

Knut Balstad
Leder turinformasjon
og butikk

knut@tt.no
Tlf: 400 08 666

Anne van der Wijst
Ansvarlig barn og ungdom

anne@tt.no
Tlf: 938 84 610

DRIFTSAVDELINGEN

Jesper Sjåstad Jørgensen
Leder driftsavdeling og vertskap Rønningen Gård

Tlf: 404 52 498

Odd Harald Eriksen
Fagansvarlig hytter

harald@tt.no
Tlf: 400 08 667

Per Gunnar Østeraas
Ruteansvarlig

Tlf: 924 00 631

Eskil Følstad
Fagansvarlig hytter eskil@tt.no

Tlf: 992 35 377

Jan Hofstad
Prosjektleder 
Nye Ramsjøhytta

Tlf: 900 34 362

INFORMASJONS- OG MARKEDSAVDELINGEN

Jonny Remmereit
Informasjons- og markedssjef

Tlf: 959 33 335

Asgeir Våg
Redaktør og grafisk formgiver

Tlf: 915 82 601

Henrik Lerdahl
Informasjonsmedarbeider

henrik@tt.no
Tlf: 482 26 278