Ansatte  i  administrasjonen

Frode Støre Bergrem
Daglig leder

frode.bergrem@dnt.no

Tlf:  400  08  668

Torunn Haugrønning
Økonomi- og organisasjonsansvarlig

Tlf:  974  97  729

TUR-  OG  KURSAVDELINGEN

Eva Austvik
Leder tur- og kursavdeling

eva.austvik@dnt.no

Tlf:  924  93  787

Knut Balstad
Leder turinformasjon
og butikk

knut.balstad@dnt.no

Tlf:  400  08  666

Anne van der Wijst
Ansvarlig barn og ungdom

anne.wijst@dnt.no

Tlf:  938  84  610

DRIFTSAVDELINGEN

Jesper Sjåstad Jørgensen
Leder driftsavdeling og vertskap Rønningen Gård

Tlf:  404  52  498

Odd Harald Eriksen
Fagansvarlig hytter

harald.eriksen@dnt.no

Tlf:  400  08  667

Per Gunnar Østeraas
Ruteansvarlig

per.gunnar.osteraas@dnt.no

Tlf:  924  00  631

Eskil Følstad
Fagansvarlig hytter

eskil.folstad@dnt.no

Tlf:  992  35  377

Jan Hofstad
Prosjektleder 
Nye Ramsjøhytta

Tlf:  900  34  362

INFORMASJONS-  OG  MARKEDSAVDELINGEN

Jonny Remmereit
Informasjons- og markedssjef

jonny.remmereit@dnt.no

Tlf:  959  33  335

Asgeir Våg
Redaktør og grafisk formgiver

asgeir.vaag@dnt.no

Tlf:  915  82  601

Henrik Lerdahl
Informasjonsmedarbeider

henrik.lerdahl@dnt.no

Tlf:  482  26  278