Ilavassdraget fra Kobberdammen **

Fellestur

Dato
18. oktober kl. 10:00
Vanskelighetsgrad
Middels  
Passer spesielt for
Seniorer
Arrangører
Veteranan i Trondhjems Turistforening, Trondhjems Turistforening

Fra parkeringsplassen ved Fjellseter på tursti til Kobberdammen, videre på turvei via Lavollen til Baklidammen og rundt Theisendammen. Følger derfra Ilabekken nedover, tursti hoved­sake­lig langs selve bekken, Møllebakken et kort stykke. Utover til Ilsviken gård og tilbake gangveien langs fjorden til Ilsvikøra og parken i Iladalen. I alt ca 10 km. Høyde­forskjellen er nedover! Ilabekken har hatt tilnærmet samme funksjon og betydning for Trondheim som Akerselva for Oslo. Vi skal se på og snakke om ulike installasjoner og bruk. I Ilsvika skal vi ha fokus på gammel og ny bebyggelse, og hvilke grep som er tatt for å forene det, og hvilke bruksendringer som er gjort.
Oppmøte: Buss nr 10 til Fjellseter kl 10 fra byen. Turen avsluttes ved Ilsvikøra.
Koordinator: Eirik Lien 926 81 369

 

Kontaktinformasjon:

  • Eirik Lien 926 81 369