Sommerturlederkurs 2020 TTF

Kurs

Fra dato
4. september kl. 17:00
Til dato
4. oktober
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Turlederkurs, Fjellsport, Sommerturlederkurs
Arrangører
TT Fjellsportgruppa, Trondhjems Turistforening

Har du erfaring med bratt friluftsliv og som koordinator eller uformell leder for grupper på tur? Vil du formalisere kompetansen din og samtidig lære mer gjennom to utfordrende helger i fjellet spesielt tilpasset deg som fjellsportsinteressert? Bli med på TTF sitt sommerturlederkurs!

Innhold

Kurset går over to helger i til dels bratt høyfjellsterreng der du får trening i å lede grupper på tur under krevende forhold. I dette inngår bl.a. tema som turplanlegging, risikovurdering, orientering, ledelse, improvisert overnatting ute, bruk av DNT-hyttene, snøbakketeknikk og bratt og sikker ferdsel uten sikringsmidler.

Den første helga er hovedtemaene orientering, turledelse, risikovurdering og ferdsel og sikring i bratt lende. Turen går i et terreng tilpasset Fjellsportgruppas rangleturer, dvs. kliving, men ikke klatring. Vi overnatter ute og på betjent TT-hytte. Den andre helga er hovedtema orientering, turledelse, DNT-hyttene og rollen som DNT-ambassadør. Terrenget bestemmes ut fra erfaringer første helg og årstid, men vi skal ut i bratt terreng der vi samtidig kan trene krevende fjellorientering.

Det holdes to teorikvelder i tilknytning til første kurshelg. Tema for første kveld: Bli kjent; avklare læringsmål; roller og forventninger; orientering; sikkerhetstenking og risikovurdering i bratt lende og planlegging av helgas tur. Tema for andre kveld: Oppsummering av erfaringer og utviklingsområder så langt; mer om risikovurdering og sikkerhetsplan; ledelse på tur og underveisevaluering.

 

Mål for kurset

Kurset følger DNT sine mål og rammer for grunnleggende turlederkurs og sommerturlederkurs, modul 2 og 3 i turlederutdanningen. Siden modul 3 er en videreføring av modul 2 er målene for dette kurset stort sett identiske med de for modul 3 - altså at kurset skal kvalifisere til godkjent turleder i DNT sommerstid i høyfjellet.

Hovedmål: Etter endt kurs skal deltakerne sommerstid i fjellet:

 • ha gode kunnskaper og ferdigheter i ledelse av en turgruppe under vekslende forhold
 • ha evne til å planlegge og gjennomføre ruter og veivalg også i bratt terreng
 • mestre orientering under krevende forhold
 • kunne gjennomføre og organisere improvisert overnatting ute
 • ha kunnskaper om hvordan en gruppe fungerer på tur
 • ha kjennskap til natur, kultur og forvaltning i fjellet
 • ha selvinnsikt og evne til refleksjon over egen rolle som turleder

Vurderingsform: Ved slutten av kurset vil det bli gitt en vurdering (bestått/ikke bestått) basert på kursledernes totalvurdering av deltakernes egnethet i forhold til målene for kurset.

Les mer om DNT sin turlederutdanning her.

 

Opptakskrav

Kurset kombinerer modul 2 og 3 i DNT sin turlederutdanning og har derfor spesielle opptakskrav:

 • Bestått/ gjennomført kursmodul 1 (ambassadørkurs). De som ikke har dette kurset kan evt. ta det i ettertid. Godkjenning som sommerturleder gis ikke uten ambassadørkurs.
 • Ferdigheter i orientering og ferdsel i fjellet.
 • Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet.
 • Erfaring fra overnatting ute i telt, bivuakk eller under åpen himmel.
 • Erfaring som koordinator eller (uformell) turleder, eller evt. grunnleggende turlederkurs (modul 2 i DNTs turlederutdanning).
 • Medlemsskap i DNT.

Medlemmer av Fjellsportgruppa i Trondhjems turistforening som ønsker å koordinere/lede turer fremover vil bli prioritert ved opptak  

 

Tid og sted

Teorikveld 1: torsdag 3. september 2020 kl 18:00 til 21:30

Kurshelg 1: fredag 4. september til søndag 6. september 2019

Teorikveld 2: mandag 7. september 2020 kl 18:00 til 21:30

Kurshelg 2: fredag 2. til søndag 4. oktober 2019

 

Teorikveldene holdes på TT-brygga, Sandgata 30, 7012 Trondheim. Ta kontakt hvis du får problem med én eller begge av teorikveldene, dvs. at det kan være mulig å delta selv om du ikke er hjemmehørende i nærheten av Trondheim. Praksishelgene holdes i fjellet i Midt-Norge, se under “Innhold”.

 

Pris og påmelding

1.500,- kr som inkluderer turlederhåndboka,overnatting på TT sine hytter begge helgene samt det som tas ut av mat på hyttene. Hver enkelt må selv betale for transport, kart og det som medbringes av turmat individuelt og felles. TTF dekker 1.000,- kr av dette mot at deltakeren koordinerer minst to turer i TTF de neste to årene. 

Skriv en kort&konsis søknad på dette skjemaet og send den til eva.austvik@dnt.no. Søknadsfrist: 19. august. Etter fristen får du beskjed om du er tatt opp og i så fall oppgaver knyttet til turplanlegging og egenevaluering før første kurshelg.

Kontaktinformasjon: